asiantuntijapalvelut

PALVELUMME KATTAVAT KAIKEN ESISUUNNITTELUSTA TOTEUTUKSEEN

Rejlers yhdistää ICT:n insinööriosaamiseen ja tarjoaa asiakkailleen myös digitaalisia palveluratkaisuja.

KESTÄVÄÄ TEKNISTÄ ASIANTUNTIJUUTTA

Palvelumme kattavat kaiken esisuunnittelusta toteutukseen ja kunnossapitoon, asiakkaan toimintaprosessit ja turvallisuus- sekä ympäristönäkökohdat ymmärtäen.

HSEQ TECH+

TURVALLISUUS JA RISKIENHALLINTA

Hoidamme turvallisuuden ja riskienhallinnan toimeksiannot aina pienimmistä riskianalyyseistä isompien investointiprojektien kokonaisvaltaiseen HSE-johtamiseen sekä toiminnallisen turvallisuuden varmistamiseen.

Autamme turvallisuusvaatimusten selvityksissä, dokumentaation laadinnassa ja päivittämisessä sekä teemme riskien arvioinnit ja järjestämme projektikohtaisia turvallisuuskoulutuksia. Tunnemme yleisimmät riskien arviointimenetelmät sekä ATEX- vaatimukset.

PROCESS TECH+

 

PROSESSISUUNNITTELU

Prosessisuunnittelun henkilöstä Suomessa koostuu yli kolmestakymmenestä alan ammattilaisesta. Osaamisemme ja kokemuksemme kattaa lähes kaikki teollisuuden eri prosessialueet.

Tarvitsitpa apua täysin uuden laitoksen ensimmäiseen ideointiin tai olemassa olevan laitoksen tuotannon kehittämiseen, meiltä löytyy ammattilainen auttamaan sinua pääsemään päämäärääsi. Teemme tiivistä yhteistyötä muiden suunnittelualojen kanssa, jolloin saamme tehtyä toimivat kokonaisratkaisut ja huomioitua esimerkiksi kunnossapitonäkökohdat prosessisuunnittelussa.

Osaamisemme ydinalueita ovat jalostamo-, tislaus- ja voimalaitostekniikka, mutta osaamistamme voit hyödyntää kaikissa prosessiteknisissä kysymyksissä. Käytämme tarvittaessa Aspen Plus simulointiohjelmistoa ongelmasi mallintamiseen ja ratkaisemiseen.

PRE TECH+

PROJEKTIEN VALMISTELUVAIHEEN ASIANTUNTIJAPALVELUT

Esiselvitys sekä esi- ja perussuunnittelu antavat lähtökohdat investointi- ja tuotekehityshankkeiden etenemispäätöstä ja toteutusta varten.

Projektien valmisteluvaiheen asiantuntijapalvelut ovat tärkeässä roolissa, kun halutaan kartoittaa projektin läpiviemisen eri vaihtoehdot ja taloudelliset raamit.

PROJECT TECH+

PROJEKTINHALLINTA JA HANKINTAPALVELUT

Mikäli asiakkaalla on itsellään ammattitaitoa projektin toteutukseen on usein kustannustehokasta käyttää omia osaajia projektissa. Tällä on usein myös tärkeä motivoiva tekijä, kun tehtaan oma henkilöstö pääsee itselleen rakentamaan uutta laitoksen osaa. Monesti tekninen osaaminen on asiakkaillamme erittäin vahvaa, mutta projektinjohtoon tai hankintoihin erikoistuneita ammattilaisia ei löydy tai omat operatiiviset tehtävät eivät mahdollista projektiin osallistumista. Näihin tarpeisiin vastaamme tukemalla asiakkaan organisaatiota kokeneiden projektipäälliköiden, kustannusinsinöörien, aikatauluttajien ja hankinnan ammattilaisten muodossa.

SITE TECH+

TYÖMAAHALLINTA JA VALVONTA

Hajautetussa projektimallissa missä asiakkaan organisaatio on vahvasti mukana saattaa työmaanhallinta, HSE-valvonta ja tekninen asennusvalvonta kaivata vahvistusta. Rejlersillä on useita kokeneita rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorina toimineita turvallisuuden asiantuntijoita. Työmaan osalta palvelumme kattavat työmaanhallinnasta ja päätoteuttajan vastuun kantamisesta yksittäisen teknisen alueen asennusvalvontaan.

DIGITAL TECH+

DIGITAALISET TUOTTEET JA PALVELUT

Advanced Solutions tarjoaa suunnittelun tietojärjestelmien ylläpito- ja kehityspalveluita, dokumenttihallintapalveluita sekä projektitoimintoja tehostavaa ja etävalvonnan mahdollistavaa Accelerated Operations kuvamallipalvelua.