TURVALLISUUS JA RISKIENHALLINTA

hseq tech+

HSEQ – TURVALLISUUTTA, RISKIENHALLINTAA JA LAATUA

Rejlersin asiantuntijat tarjoavat teollisuudessa tarvittavat turvallisuuden ja laadunvarmistuksen palvelut. Erikoisosaamistamme ovat mm. kone- ja prosessiteollisuuden riskienhallinta sekä kokonaisvaltaiset työterveys- ja turvallisuus-, ympäristö- ja laatupalvelut (HSEQ).

Hoidamme kaikki turvallisuuteen liittyvät toimeksiannot pienemmistä riskianalyyseistä aina isompien investointiprojektien kokonaisvaltaiseen työterveys-, työturvallisuus- ja ympäristöjohtamiseen (HSE) sekä toiminnallisen turvallisuuden varmistamiseen.

Mikko Heikkilä

Mikko Heikkilä

Business Line Director

HSEQ

+358 40 801 1384
etunimi.sukunimi@rejlers.fi

KONETURVALLISUUS

Tuoteturvallisuus on keskeinen osa koneen, laitteen tai järjestelmän toimintaa. Konedirektiivi edellyttää yhdenmukaistettujen standardien noudattamista koko laitteen tai järjestelmän elinkaaren ajan.

PROSESSITURVALLISUUS

Tarjoamme prosessiteollisuudelle turvallisuuden kokonaisvaltaiset palvelut läpi projektien eri vaiheiden. Laadimme terveys-, turvallisuus- ja ympäristösuunnitelmat (HSE-suunnitelmat) ja hallitsemme toiminnallisen turvallisuuden. Teemme alustavia riskitarkasteluja, kuten ympäristövaikutusten arviointia, reaktiomatriiseja ja HAZID analyyseja, sekä kartoitamme palokuormia.

RAKENTAMISEN TURVALLISUUS

Rejlers tarjoaa asiantuntevaa turvallisuuskoordinaattoripalvelua erityisesti teollisuuden muutosprojekteihin. Kun rakennuttaja hyödyntää Rejlersin palvelua, rakennuttaja voi käyttää omia resurssejaan muihin tehtäviin, kun laaja tehtäväkenttä hoidetaan Rejlersin toimesta.

ATEX – RÄJÄHDYSVAARALLISET TILAT

Meillä on monipuolinen tarjonta ATEX-palveluita, jotka tukevat toiminnanharjoittajia turvallisuuden varmistamisessa ja vähentävät asiaan liittyvää paperityötä, laadimme mm. räjähdysuojausasiakirjoja.

TYÖTURVALLISUUS

Suunnittelemme ja pidämme yrityksille erilaisia turvallisuuteen liittyviä koulutuksia. Tarjoamme myös tukea ja apua yritysten oman turvallisuuskulttuurin kehittämiseen. Lisäksi Rejlersin työsuojelupäällikköpalvelua hyödyntämällä säästät omaa aikaasi ja voit luottaa siihen, että työpaikan vaaratekijät ja riskit on huomioitu ja niihin on myös varauduttu.

LAADUNHALLINTA

Rejlersin laatupäällikköpalvelu tarjoaa apua muun muassa yksittäisten laadunkehitysprojektien läpivientiin liittyen esimerkiksi toimintaprosesseihin, toimittajien arviointiin, mittaamiseen tai jatkuvaan parantamiseen.