HSEQ TECH+

KONETURVALLISUUS

KONETURVALLISUUS

Tuoteturvallisuus on keskeinen osa koneen, laitteen tai järjestelmän toimintaa. Konedirektiivi edellyttää yhdenmukaistettujen standardien noudattamista koko laitteen tai järjestelmän elinkaaren ajan.

Koneturvallisuuden asiantuntijoina tunnemme niin konedirektiivin vaatimukset, sen edellyttämät standardit kuin valtioneuvoston v. 2009 käyttöpäätöksen edellyttämät muutokset vanhoihin koneisiin. Meiltä saat kattavaa teknistä osaamista riskien arviointiin ja tuoteturvallisuuden hallintaan.

Asiantuntijamme hallitsevat erilaiset riskinhallintamenetelmät ja tuoteturvallisuusprosessit. Laadimme tarvittavat riskinarvioinnit, vaatimustenmukaisuustarkastelut ja tuoteturvallisuussuunnitelmat.  Voimme myös johtaa vaatimustenmukaisen tuotteen suunnittelua ja tarjoamme erilaisia tukipalveluita sekä koulutuksia.

KONETURVALLISUUSANALYYSIT

Konedirektiivi ja koneasetus määrittävät olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset uusille koneille ja koneyhdistelmille. Koneturvallisuudessa kaikki lähtee riskien kartoittamisesta ja riskienarvioinnin perusteella arvioidaan koneeseen tarvittava suojaus. Teemme koneille riskinarviointeja, autamme tarvittavien suojaustapojen valinnassa ja mitoitamme koneeseen tehtyjen turva-alueiden ja pysähtymisnopeuksien mittausten perusteella sopivat turvalaitteet. Kun turvalaitteet on asennettu, teemme uuden arvion siitä, ovatko tehdyt muutokset riittäviä.  Tästä kaikesta asiakkaamme saa dokumentaation työn valmistuttua.

KONEIDEN TOIMINNALLINEN TURVALLISUUS

Koneen automaatiojärjestelmän toiminnot, jotka pienentävät koneen ihmiselle, ympäristölle tai tuotannolle aiheuttamia riskejä kutsutaan turvatoiminnoiksi. Konedirektiivi edellyttää yhdenmukaistettujen standardien, kuten ISO 12100, ISO 13849 tai EN 62061 soveltamista. Asiantuntijoiltamme luonnistuu standardien vaatimaa turvatoimintojen luotettavuuden tarkastelu.

Määrittelemme turvatoiminnon vaikutuksen riskinpienennykseen (PL/SIL tason määrittely), toiminnalliset vaatimukset, kuten vasteaika ja ohitus sekä todennamme suoritustason PL tai turvallisuuden eheystason SIL toteutumisen.

KÄYTTÖOHJEET JA CE-MERKINTÄ

CE-merkintä on valmistajan vakuutus siitä, että markkinoille saatettu kone täyttää sitä koskevat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset.

Laadimme ja kokoamme tarvittavan tuoteturvallisuusdokumentaation sisältäen CE-merkinnän edellyttämät dokumentit, ohjekirjat ja muut tekniset dokumentoinnit. Huolehdimme, että koneen riskienarvioinnissa havaitut jäännösriskit on huomioitu koneen ohjekirjoissa ja muussa teknisessä dokumentaatiossa ja näin kommunikoitu loppukäyttäjälle.

Varmistamme että henkilö, joka allekirjoittaa koneen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen, voi tehdä sen luottavaisin mielin.

Mikko Heikkilä

Mikko Heikkilä

Business Line Director

HSEQ

+358 40 801 1384
etunimi.sukunimi@rejlers.fi