HSEQ TECH+

PROSESSITURVALLISUUS

PROSESSITURVALLISUUS

Tarjoamme prosessiteollisuudelle turvallisuuden kokonaisvaltaiset palvelut läpi projektien eri vaiheiden. Laadimme terveys-, turvallisuus- ja ympäristösuunnitelmat eli HSE-suunnitelmat ja hallitsemme toiminnallisen turvallisuuden. Teemme alustavia riskitarkasteluja, kuten ympäristövaikutusten arviointia, reaktiomatriiseja ja HAZID-analyyseja sekä kartoitamme palokuormia.

Teemme myös laitteiden palovaarallisuusluokitteluja, seurausanalyyseja ja sijoituspaikkatarkasteluja, ATEX-riskianalyyseja ja määrällisiä QRA-riskianalyyseja.

Varmistamme prosessien turvallisuuden, kokoamme käyttöturvallisuustiedotteet, laadimme reaktiomatriisin sekä analysoimme projektin ympäristövaikutukset.

TERVEYS-, TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖKOORDINOINTI (HSE)

Vaatimukset erilaisille analyyseille, katselmoinneille ja suunnitelmille ovat yleensä lakisääteisiä. HSE-aktiviteetit toimivat lähtötietoina, joihin muut projektiin osallistuvat tahot pohjaavat oman työosuutensa. Virheet lähtötiedoissa ovat ei-toivottuja ja tulevat sitä kalliimmiksi mitä myöhemmin ne havaitaan. Asiantuntevat turvallisuuden ammattilaisemme varmistavat, että projektisi turvallisuuteen liittyviä tekemisiä hallitaan kokonaisuutena ja suoritetaan asianmukaisin menettelyin.

HSE-koordinointipalvelumme varmistaa, että tarvittavat resurssit ovat saatavilla oikeaan aikaan ja että analyysit ja muut HSE-aktiviteetit ovat laadukkaasti valmisteltuja ja vastaavat asiakkaan tarpeita.

Koordinaattorimme laatii projektille kokonaisvaltaisen HSE-suunnitelman, jossa on määritelty projektin HSE-aktiviteettien vaatimukset, aikataulut, tarvittavat resurssit sekä lopputuotokset. HSE-koordinaattori myös valvoo suunnitelman toteutumista ja vastaa tarvittavasta tiedotuksesta projektissa.

TOIMINNALLISEN TURVALLISUUDEN ARVIOINTI JA HALLINTA

Toiminnallisen turvallisuuden eli turvajärjestelmän luotettavuuden hallinta tulee käynnistää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa projektia. Toiminnallisen turvallisuuden hallinnalla varmistetaan, että satunnaiset laitteistovirheet, inhimilliset virheet ja usein ympäristöstä aiheutuvat yhteisvikaantumiset, on huomioitu koko turva-automaatiojärjestelmän elinkaaren aikana.

Turva-automaatio- tai turvallisuusasiantuntijamme huolehtivat projektinaikaisesta toiminnallisen turvallisuudenhallinnasta. Toiminnallisen turvallisuuden hallinta voidaan yhdistää osaksi projektin HSE-suunnitelmaa.

Mikko Heikkilä

Mikko Heikkilä

Business Line Director

HSEQ

+358 40 801 1384
etunimi.sukunimi@rejlers.fi