HSEQ TECH+

RAKENTAMISEN TURVALLISUUS

RAKENTAMISEN TURVALLISUUS

TURVALLISUUSKOORDINAATTORI

Rakennuttajan tulee nimetä rakennusprojekteihin turvallisuuskoordinaattori (valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009) ja tarvittaessa  nimitys tulee tehdä myös korjaus- ja kunnossapitoprojekteihin. Turvallisuuskoordinaattori on rakennuttajan vastuullinen edustaja vastaten rakennushankkeen valmistelu-, suunnittelu- ja toteutusvaiheessa turvallisuuteen ja terveyteen liittyvien, rakennuttajalle säädettyjen toimenpiteiden yhteensovittamisesta.

HENKILÖTURVALLISUUS RAKENTAMISEN AIKANA

Huolehdimme rakentamisen aikaisesta henkilöturvallisuudesta suorittamalla rakennettavuustarkasteluja ja laatimalla rakentamisen HSE-suunnitelmia (terveys, turvallisuus ja ympäristö).

Mikko Heikkilä

Mikko Heikkilä

Business Line Director

HSEQ

+358 40 801 1384
etunimi.sukunimi@rejlers.fi