HSEQ TECH+

Työturvallisuus

TYÖTURVALLISUUS

ULKOISTETTU TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ

Lain mukaan jokaisella työpaikalla on oltava työsuojelupäällikkö, joka toimii työnantajan edustajana työsuojeluasioissa (laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 44/2006). Rejlersin työsuojelupäällikkö tuntee lainsäädännön vaatimukset ja seuraa aktiivisesti siihen tulevia muutoksia. Hän on aina koulutuksensa ja kokemuksensa myötä pätevä tehtäväänsä. Rejlersin työsuojelupäällikköpalvelua hyödyntämällä säästät omaa aikaasi ja voit luottaa siihen, että työpaikan vaaratekijät ja riskit on huomioitu ja niihin on myös varauduttu.

KOULUTUS, TUKI JA KEHITTÄMINEN

Suunnittelemme ja pidämme yrityksille erilaisia turvallisuuteen liittyviä koulutuksia. Tarjoamme myös tukea ja apua yritysten oman turvallisuuskulttuurin kehittämiseen.

Mikko Heikkilä

Mikko Heikkilä

Business Line Director

HSEQ

+358 40 801 1384
etunimi.sukunimi@rejlers.fi