Hankinnat hallussa

heinä 1, 2020 | Blog

”Hankinnat, niiden hoitaminen ja hallinta on niin paljon helpompaa, kun kaikki tehdään itse.” Tähän ajatukseen törmää silloin tällöin, kun keskustellaan asiakkaan kanssa hankintojen kilpailutuksesta tai mahdollisista hankintojen ulkoistuksista. Yrityksissä voidaan olla hyvinkin tyytyväisiä hankintojen laatu- ja kustannustasoon, ettei koeta tarvetta puuttua niihin. Hinta-laatusuhdetta voidaan pitää erinomaisena, muttei vaan tiedetä mitä mikäkin hankinta todellisuudessa maksoi.

Onko helpompaa, kun kaikki tehdään itse?

Yrityksissä panostetaan usein tekniseen suunnitteluun, ja suunnittelija hoitaa ehkä myös hankkinat ja ostotehtävät. Tämäkin voi toimia, mutta tiivis yhteistyö liiketoiminnan – hankinnan – suunnittelun – tuotannon välillä hankkeen alkumetreiltä alkaen on avain tuloksiin. Hankinta-ammattilainen pyrkii kaikin keinoin välttämään karikot ennalta ja osallistuu suunnitteluun jo hankkeen alkuvaiheessa. Usein yrityskulttuuri tai toimintatapa ei valitettavasti tue mallia, jossa hankinta otetaan mukaan jo hankkeen alkuvaiheessa. Hankintojen vaikutus liiketoiminnan kehittymiseen ja tulokseen on kasvanut vuosi vuodelta. Selkeä trendi on myös ollut, että hankintojen parissa työskentelee yhä enemmän yrityksen ulkopuolisia asiantuntijoita.

Asiantuntijakumppani takaa onnistuneet hankinnat

Rejlersin hankinnan ammattilaiset hoitavat investointi- ja kunnossapitoprojektien laite- ja urakkahankinnan tehtävät hankintasuunnittelusta sopimushallintaan ja loppudokumentointiin saakka. Hoidamme myös yksittäisiä kilpailutuksia ja erillishankintoja asiakkaan tarpeen mukaan. Lisäksi tarjoamme tuntiveloitteisia asiantuntijapalveluja asiakkaiden omien hankintaprojektien tueksi. Me Rejlersillä voimme tehdä asiakkaan puolesta hankinta-aikataulut, tarjouspyynnöt ja -vertailut, auditoinnit sekä kilpailutukset. Neuvottelemme parhaat sopimusehdot toimittajien kanssa sopivimman vaihtoehdon löytämiseksi. Kun toimittajavalinta on tehty, huolehdimme sopimusten laadinnasta ja niiden hallinnasta. Huolehdimme myös toimituksen valvonnasta ja seurannasta sekä mahdollisista
reklamaatioiden käsittelystä. Tavoitteemme on asiakkaiden, loppukäyttäjien, sopimustoimittajien sekä yhtiön omasta näkökulmasta onnistuneet hankinnat. Tavoitteenamme myös on osallistaa sekä sitouttaa asiakkaan hankintaprosessiin osallistuvat toiminnot vahvasti mukaan.

Hankinnan monitaiturit

Yritykset voivat hioa hankintaprosessia ja kategoriajohtamista aina viimeiseen piiruun asti, mutta se ei vielä takaa menestystä. Huipputyökalut ja -prosessitkin vaativat vielä ne monitaiturit, jotka mahdollistavat tulokset. Perinteisten mittareiden mukaan hankinnan ammattilaiset ovat kokonaiskustannusten optimoijia, mutta uudemman kehityssuunnan mukaan hankinnan ammattilaisia haettaessa arvostetaan erityisesti hyviä vuorovaikutustaitoja. Rejlersin hankinnan tiimissä työskentelee 18 henkilöä. Meillä on eri asiakkuuksien kautta sekä työkokemuksen kautta kertyneet laajat verkostot ja hyvät vuorovaikutustaidot.

Meillä hankinnan tiimissä on hyvä yhteishenki, ja eri tehtävissä olevat hankinnan ammattilaisemme sparraavat toisiaan. Parhaat käytännöt jaetaan porukan kesken ja opitaan jatkuvasti toisilta. Hankinnassa puhutaan suomen, ruotsin ja englannin lisäksi myös saksaa ja venäjää.

 Rejlers Teollisuuden tarjoamiin hankintapalveluihin voit tutustua lisää tästä.

 

Lisätietoja:
Riikka Honkanen, Project Procurement Manager | Procurement,
+358 40 801 1576, etunimi.sukunimi@rejlers.fi
Jouko Koivisto, Business Unit Manager | Procurement
+358 40 801 1577, etunimi.sukunimi@rejlers.fi

 

 

Riikka Honkanen

Riikka Honkanen

Project Procurement Manager

Project Management Office