Laserkeilaus mahdollistaa tehokkaan ja nopean tietojen hankinnan

kesä 10, 2021 | Blog

Laserkeilaus eli laserskannaus mahdollistaa tehokkaan ja nopean tietojen hankinnan. Laserkeilauksella kohteesta saadaan käyttöön mittatarkka pistepilviaineisto, 3D-malli sekä 360 asteen valokuvat. Aikaa vievät selvittely- ja mallinnusvaiheet jäävät pois, sillä laserkeilauksen myötä tarkistusmittauskäyntejä kohteeseen ei tarvitse suorittaa. Laserkeilaus voidaan tehdä lähes kaikissa kohteissa niin sisällä kuin ulkona.

Laserkeilaus sopii teollisuuslaitoksista satamiin

Laserkeilaus sopii erinomaisesti lähes kaikkiin kohteisiin, mm. teollisuus-, energia- ja vesikäsittelylaitoksille, satamille, toimisto-, liike- ja asuinrakennuksille tunneleille ja maanalaisille tiloille, rakennustyömaille ja monimutkaisille rakenteille

Keilauksessa käytettävä lasersäde on vaaraton ihmissilmälle. Rejlersin kokeneet laserkeilaajat skannaavat tunnin aikana jopa kymmenen eri kohdepistettä eli tietojen kerääminen ja aineiston käyttöön saaminen on todella nopeaa.

Pistepilviaineisto mahdollistaa tarkan ja riskittömän suunnittelun

Suunnittelutyöt voidaan toteuttaa suoraan laserkeilauksella saatuun pistepilviaineistoon. Pistepilvimateriaalista voidaan ajaa LGS (älykäs valokuva malli josta voidaan mm. mitata etäisyyksiä ja lämpötiloja) LGS-mallin käyttö ei tarvitse erillistä asennettavaa ohjelmaa, vaan se toimii ilman eri maksua mukana toimitettavalla ohjelmalla.

Laserkeilauksen myötä suunnittelutyö on tarkkaa ja perustuu olemassa olevaan lähtötietoon ’as built’ tilanteeseen, riskittömämpää ja myös mahdolliset toteutusvaiheen haasteet ovat havaittavissa jo ennen asennustöiden aloitusta.

Projektien yhteydessä keilauksesta on huomattavaa hyötyä, suoritetaan se sitten missä projektin vaiheessa tahansa. Tarjouskyselyvaiheessa se helpottaa ja nopeuttaa toimittajia tarjousten teossa, kun he saavat heti ensisilmäyksellä paremman käsityksen asennuskokonaisuudesta. Toteutusvaiheessa taas laserkeilauksen avulla voidaan huomioida mahdolliset haasteet jo ennen asennusten aloittamista ja lisä- tai muutostöiden tarve minimoidaan.

Lue lisää laserkeilauksesta ja ota yhteyttä myyntiimme!

Laserkeilaus

Lisätietoja:

Petteri Luokkala, Business Unit Manager | Plant
+358 40 760 0003, petteri.luokkala@rejlers.fi

Marko Ahvenainen, Business Line Director | Plant
050 402 1878, marko.ahvenainen@rejlers.fi

 

Petteri Luokkala

Petteri Luokkala

Business Unit Manager

Engineering | Plant

+358 40 760 0003
etunimi.sukunimi@rejlers.fi