Rejlers toimittaa Euroopan avaruusjärjestö ESA:lle laitteistoa ensimmäistä kertaa historiassaan

maalis 30, 2021 | Blog

Rejlers toimittaa Euroopan avaruusjärjestö ESA:lle (European Space Agency) laitteistoa ensimmäistä kertaa historiansa aikana. Avaruusteollisuuden suunnittelutyönä se ei kuitenkaan ole Rejlersille ensimmäinen, vaan yhtiötä voi kutsua alalla jo vanhaksi konkariksi. Ensimmäiset avaruusteollisuuden suunnittelutyöt Rejlers teki jo 2010-luvun alussa, jotka liittyivät tuotannon ja testauksen laitteistoihin. Vastikään valmistunut avaruusteollisuuden projekti on samaa kaliiperia.

Puhdas kontti

Kyseessä on maatukilaite, joka toimii laukaisun testilaitteena JUICE -avaruusluotaimen LP-PWI instrumentille (Langmuir Probe plasma wave instrument). ESA varmistaa, että luotain toimii kuten pitää, ennen kuin se lähetetään avaruuteen. Instrumentti laukaistaan turvallisesti maan kamaralla tämän laitteen tukemana, kertoo Wille Sirén, tekninen päällikkö, Rejlers Finlandin Teollisuustoimialalta.

Sirén on ollut mukana ESA-hankkeessa alusta saakka, vuodesta 2018.

Projekti alkoi kuten mikä tahansa muukin projekti siten, että asiakas kertoi laitteen pakolliset vaatimukset ja hänen pääasialliset toiveensa kuunneltiin ja otettiin huomioon koko prosessin aikana. Näistä lähtötiedoista sitten lähdimme eteenpäin esisuunnitteluun ja lopulta käyttöönottoon ja nyt olemme loppusiivousta vaille valmiita, Sirén kertoo.

Henkilöstön ja projektijohdon kyvykkyys punnitaan

Avaruusteollisuus itsessään on monialainen teollisuuden haara, jossa vaaditaan osaamista monilta osa-alueilta.

Yleensä erityisosaamisen tarve riippuu kokonaan projektista itsestään. Esimerkiksi ESA suodattaa tarkasti tarjouksia tekevän yrityksen henkilöstön ja arvioi onko henkilöstöllä ja projektijohdolla kykenevyyttä kyseiseen projektiin, kertoo Sirén.

Joissakin tapauksissa avaruusteollisuuteen liittyvät projektit voivat olla myös puhtaasti tutkimusluonteisia, mutta suuri osa avaruusteollisuuden tekemisestä on pohjimmiltaan niin sanotusti perusteollisuutta eli ihan tavallista tekniikkaa, jota Rejlers tekee yksiköissään joka päivä, sanoo Sirén.

Avaruusjärjestöille tehtävät prosessit, suunnittelutyö ja dokumentointi ovat tiukasti säänneltyjä ja kovan syynin alaisia, mikä kuitenkin poikkeaa tavallisimmista teollisuudelle tehtävistä projekteista.

ESA:lla noudatetaan prosesseja todella tiukasti. On hyvin tärkeää, että asiat suunnitellaan, toteutetaan ja testataan oikeassa järjestyksessä ja että nämä kaikki vaiheet dokumentoidaan, sanoo Henrik Lähdes, projektivastaava, Rejlers Finlandin Teollisuustoimialalta.

Lähdes on ollut hankkeessa mukana vuodesta 2019 toimien aluksi suunnittelijana ja Product Assurance Managerina, josta siirtyi neljä kuukautta sitten projektivastaavaksi.

Projektivastaavana olen vastuussa siitä, että laatu vastaa asiakkaan odotuksia, Lähdes sanoo.

Virallisia dokumentteja Rejlers on luonut ja toimituttanut ESA:lle noin 140 kpl. Kaiken kaikkiaan lähes 10.000 sivua, joissa kerrotaan, miten Rejlersin laite on suunniteltu, mitä materiaaleja on käytetty, miten vaatimukset on täytetty ja miten laite on testattu ja todettu toimivan niin kuin on suunniteltu, Lähdes kertoo.

Rejlers toteutti projektin kokonaisuudessaan yksin, parhaimmillaan yli 10 insinöörin voimin. Toimeksianto piti sisällään maatukilaitteen konseptoinnin, suunnittelun, valmistamisen ja käyttöönoton asiakkaan vaatimukset huomioiden.

Tietysti olemme tehneet tiivistä yhteistyötä muiden ESA:n alihankkijoiden kanssa, koska laitteemme on osa isompaa kokonaisuutta, mutta tämän laitteiston Rejlers teetti itsenäisesti, Sirén sanoo.

Ei mikä tahansa rahtikuorma

Ennen kuin Rejlersin maatukilaite voidaan laittaa matkaan, tulee sekä laite että kontit siivota perusteellisesti. Laitteen ja konttien siivoamiseen meni kaiken kaikkiaan aikaa noin 2 viikkoa ja yhteensä 150 työtuntia. Näiden lisäksi lastausta ja purkua harjoiteltiin lukuisia kertoja.

Rejlersin laitteiden lastauksen ja purkuvaiheen ”jumppaaminen” oli osa prosessiin liittyvää testausta. Siinä haluttiin todeta, että suunnitelma vastaa todellisuutta ja että purku sekä lastaus sujuvat täsmällisesti myös silloin, kun ESA vastaanottaa Rejlersin laitteen, Lähdes sanoo ja korostaa: -Tässä halutaan siis eliminoida mahdolliset epäselvyydet ja turvallisuusriskit, jotta aikaa ei menisi hukkaan asiakkaan päässä.

Laitteisto kuljetetaan tiiviissä kontissa, johon on asennettu lämpötila ja kosteusmittareita kuljetuksen ajaksi, jotka seuraavat kosteuden ja lämpötilan kehitystä matkan aikana kohti Ranskaa, joka on maatukilaitteen määränpää.  Tiivis kontti suojaa laitteistoa kosteudelta ehkäisten sitä korroosiolta.

Puhtaus todettiin pyyhkäisytestillä, jossa käytettiin valkoista liinaa. Vaatimuksena oli, että liinaan ei saa jäädä minkäänlaista jälkeä tai likaa. Puhtaus on todella tärkeää, koska Rejlersin laitetta käytetään ESA:n luotaimen yhteydessä. Rejlersin laite ja ESA:n luotain testataan suljetussa puhdastilassa. Bakteerit, virukset, home, ruoste, öljy, rasva ja muu lika pitää eliminoida, jotta Rejlersin laite ei kontaminoi luotainta, sanoo Lähdes.

Kovan tason osaamista henkilötasolla

Avaruusala on ollut pitkään kasvussa ja kasvaa vuosi vuodelta. Rejlers uskoo vahvasti olevansa mukana avaruusteollisuustoiminnassa tulevaisuudessakin.

Avaruusteollisuuden projektit ovat tällä hetkellä softa- ja pienelektroniikka-painotteisia ja kovan tason osaaminen näissä avaa pelikenttää todella paljon. Yleisesti ottaen tämän tyyppisissä projekteissa henkilöltä itseltään vaaditaan hyvää tuotekehityksen periaatteiden osaamista. Lisäksi tuotekehityksessä ja prototyyppien valmistamisessa prosessi ja perustelut täytyy olla kunnossa. Ne ovat haastavia asioita, jotka täytyy hallita, jos näistä projekteista haluaa selvitä niin sanotusti “ehjin nahoin”, Sirén huomauttaa.

Useat tahot näkevät avaruusteollisuudessa jatkuvasti uusia kasvumahdollisuuksia, niin myös Sirén.

Omasta mielestäni avaruusteollisuus on kasvamassa ja niissä on tärkeää olla mukana. Olen tyytyväinen, että Rejlers on mukana Business Finlandin organisoimassa Space Economy -ohjelmassa, jonka tarkoituksena on tuoda suomalainen osaaminen esiin kansainvälisesti, Sirén sanoo tyytyväisenä.

ESA-tiimi

Kuvassa vasemmalta: Juha Haikka, Wille Sirén, Oskari Willman ja Henrik Lähdes

Rejlers toteutti maatukilaitteiston Euroopan avaruusjärjestö ESA:lle parhaimmillaan yli 10 insinöörin voimin. Toimeksianto piti sisällään maatukilaitteen konseptoinnin, suunnittelun, valmistamisen ja käyttöönoton asiakkaan vaatimukset huomioiden.

Kirjoittaja Marjut Starck on Rejlers Finland Oy:n Viestintä- ja markkinointipäällikkö. Juttu on alunperin julkaistu Rejlers Finlandin sivuilla, ja voit tutustua siihen täällä.

 

Lisätietoja:
Jari Niskanen, Business Line Director | Machine
+358 44 292 9872, etunimi.sukunimi@rejlers.fi

Wille Sirén

Wille Sirén

Mechanical Engineer

Machine

+358 40 801 1866
etunimi.sukunimi@rejlers.fi

Henrik Lähdes

Henrik Lähdes

Design Engineer

Machine

+358 40 801 1632
etunimi.sukunimi@rejlers.fi