Rejlersin prosessisuunnittelijat vaikuttavat ympäristöön ja yhteiskuntaan

heinä 7, 2021 | Blog, Urasivu

Prosessisuunnittelijoita tarvitaan teollisuuden prosessien suunnittelussa monilla eri sovellusaloilla. Oma persoona ja kiinnostuksen kohteet ohjaavat laajaa työnkuvaa tehtävissä, joilla on merkitystä myös yhteiskunnalle ja ympäristölle.

Prosessisuunnittelijalla on merkittävä rooli tuotannon prosessien kehittämisessä, niiden toimivuudessa sekä turvallisuudessa. Rejlersillä prosessisuunnittelijat toimivat mm. öljyn- ja kaasunjalostuksen, kemianteollisuuden, metsäteollisuuden, lääketeollisuuden sekä voimalaitosteollisuuden prosessien suunnittelussa. Useimmat prosessisuunnittelijat ovat opiskelleet joko ammattikorkeakoulussa tai teknisessä korkeakoulussa. Erikoistuminen tapahtuu yleensä vasta työkokemuksen myötä.

Prosessisuunnittelijan tehtävänä on suunnitella, kuinka prosessit saadaan toimimaan kuten on tarkoitus, selventää Rejlersillä prosessiteknologiaryhmän esimiehenä toimiva Suvi Veräjänkorva

Suvi kiittelee Rejlersin vaihtelevia ja haasteellisia projekteja, joissa pääsee tekemään vaativaa suunnittelua. Kiitosta saavat myös asiakkaat, jotka ovat mielenkiintoisia ja arvostettuja toimijoita.

Prosessisuunnittelijan tehtävä on kehittää asiakkaalle parhaat mahdolliset ratkaisut. Samalla pääsee vaikuttamaan koko teollisuuteen toimialana ja kehittämään sitä turvallisemmaksi.

Kestävän kehityksen täytyy näkyä kaikessa tekemisessä

Nykysuunnittelussa tulee tietysti ottaa huomioon myös kestävän kehityksen periaatteet. Jäte- ja sivuvirrat jäähdytysvesiä myöten tulee ajatella hyödynnettävinä raaka-aineina. Materiaalien kierrätyksen parantamisen ja neitseellisten raaka-aineiden käytön vähentämisen suunnittelu nousee koko ajan entistä enemmän esille prosessisuunnittelijan työssä. Niin sanotusti vihreät projektit ovat todella voimakas trendi ja niiden määrä tulee kasvamaan koko ajan, mutta kestävän kehityksen periaatteiden täytyy olla osa päivittäistä tekemistä.

Kestävä kehitys on tärkeää myös Suville, joka on aiemmin toiminut energiatehokkuustuotteen tuotepäällikkönä. Kestävillä, tehokkailla ja turvallisilla ratkaisuilla on positiivinen vaikutus myös ympäristöön ja yhteiskuntaan. 

Prosessisuunnittelija voi omalla työllään vaikuttaa laitosten tuotannon materiaali- ja energiatehokkuuteen, mikä on meillä aina osana normaalia suunnittelutyötä. Jotta asiakkaamme pysyvät maailman muutoksissa mukana, on myös meidän oltava aallon harjalla. Itse innostun, kun saan olla mukana luomassa jotain uutta, Suvi kertoo. 

Uuden luomista ovat olleet muun muassa Suvin vetämät vihreään vetyyn liittyvät projektit, jotka ovat EU:n vetyohjelman myötä hyvin ajankohtaisia. Yksi niistä oli Prizztechille tehty selvitys, jossa tutkittiin, miten tuulivoiman avulla vihreää vetyä ja / tai synteettistä metaania tuottava laitos soveltuisi Meri-Poriin. Kyseinen laitos tarvitsee raaka-aineikseen sähköä, vettä ja hiilidioksidia, ja se tuottaa biokaasua vastaavaa synteettistä metaania, kaukolämpöä ja happea. Väli- ja/tai lopputuotteena syntyy myös vetyä. Näille syötteille ja tuotteille on runsaasti suunnitelmia sekä valmista infraa Meri-Porin Tahkoluodossa ja Kaanaassa. Tämä Power to X -soveltuvuusselvitys on kokonaisuudessa luettavissa Prizztechin sivulla.

Oma persoona ja kiinnostuksen kohteet ohjaavat laajaa työnkuvaa

Prosessisuunnittelijan työnkuva on laaja johtuen jo monista toimialoista. Yleensä asiantuntijoiksi etenevät keskittyvät tietyn tyyppisiin prosesseihin, kuten esimerkiksi tislaavaan teollisuuteen, tai johonkin tiettyyn osaamisalueeseen, kuten vaikkapa simulointeihin. Asiantuntija voi myös keskittyä enemmän esimerkiksi esisuunnitteluun, jossa kokonaisuuden ymmärtäminen ja uuden luominen korostuvat, tai perus- ja toteutussuunnitteluun, jossa prosessien toimivuus ja turvallisuus ovat pääosassa.

Erilaisia asiantuntijoita siis tarvitaan, ja prosessisuunnittelijan työuralla ohjaavat oma persoona ja kiinnostuksen kohteet. Joku voi olla enemmän kiinnostunut pääsuunnittelijan/projektipäällikön työstä, toinen asiantuntijuudesta ja kolmas suuntaa enemmän hallinnollisiin tai myynnillisiin tehtäviin. Vasta-aloittavana suunnittelijana ei valintaa onneksi tarvitse tehdä, sillä silloin aloitetaan perusteista eli prosessikaavioiden teosta, mitoituksista ja taselaskelmista. Rejlersillä uusi suunnittelija otetaan mukaan projekteille tekemään ja oppimaan kokeneen ammattilaisen ohjauksessa. Näin varmistetaan samalla laadukas suunnittelu sekä tiedonvälitys ja oppiminen.

Suvin oma tausta on hyvin monipuolinen, sillä hän on tehnyt teknistä myyntiä teollisuuden eri aloille ympäri maailmaa. Nyt hänen tehtävänsä on mahdollistaa tiimiläistensä työskentely. Suvi laittaa erityisesti suunnittelijauransa alkutaipaleella olevat tiimiläisensä tarkoituksella erityyppisiin projekteihin eri teollisuuden aloille, jotta suunnittelijat oppivat erilaisiin toimintatapoihin. 

Jos oppii tekemään aina vain tietyllä tavalla, saattaa hyppäys olla liian suuri, kun jossain pitääkin toimia toisin. Maailma tulee aina muuttumaan, joten meidänkin pitää olla valmiita muuttumaan.

Työnteon tavatkin ovat viime aikoina muuttuneet, vaikka etätyöt osattiin Rejlersillä onneksi jo ennen kuin niihin oli pakko siirtyä. Nyt itselleen sopivan työntekopaikan voi valita ja tarjolla on myös osa-aikatyötä. Joustavassa työympäristössä korostuu ihmisten vastuullisuus, ja esimiehen tehtävänä on auttaa haasteissa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Prosessisuunnittelijat ovat yleensä luonteeltaan hyvin tunnollisia ja huolehtia täytyy myös siitä, että vapaa-ajalla koneet osataan pitää kiinni, Suvi sanoo.

Lue lisää Rejlersistä työnantajana ja tutustu teollisuuden avoimiin työpaikkoihin.