Accelerated Operations Service (AOS)

Rejlersin kehittämä työkalu tehostaa projektitoimintaa

Etävalvonta säästää aikaa ja helpottaa dokumentointia

Rejlersin kehittämä Accelerated Operations Service (AOS) -palvelu rakentaa projektiliiketoiminnan digitaalista tulevaisuutta. Ratkaisu yhdistää uusinta teknologiaa ja perinteistä toimialaosaamista. Se tehostaa Rejlersin projektitoimintaa, säästää asiakkaiden aikaa ja parantaa myös dokumentointia.

AOS-palvelu tarjoaa lähes reaaliaikaisen näkymän työmaalle kuvamallipalvelun ja 360-kameran avulla. Palvelun avulla asiakas voi esimerkiksi seurata työn etenemistä tai valvoa työmaata käymättä paikan päällä. Kyseessä on internetselaimella toimiva pilvipalvelu, joka on helppo ja nopea ottaa käyttöön.

 

– Rejlersin oma projektiliiketoiminta on hyvin samantapaista kuin asiakkaidemme projektiliiketoiminta. AOS-palvelu sopiikin erinomaisesti sekä asiakkaiden että Rejlersin omaan projektikäyttöön, sanoo kehityspäällikkö Jaakko Larvanto Rejlersin teollisuusliiketoiminnasta.

 

Dokumentointi helpottuu ja työ tehostuu

Rejlers hyödyntää palvelua tällä hetkellä Telecomin, sähköverkkojen ja teollisuuden projekteissa. Telecom-liiketoiminnassa palvelua käytetään mm. televerkon maasto- ja sisäverkkosuunnittelussa, laitetilojen suunnittelussa sekä valvonnan eli verkon rakentamisen tehtävissä.

Palvelu parantaa muun muassa dokumentointia. Esimerkiksi työmaavalvonnassa reitit voidaan kuvata etukäteen, jolloin saadaan dataa ympäristöstä. Tästä on hyötyä myös kaivamisen jälkeisessä viimeistelytyössä. Kuvat tallentuvat tarkasti päivämäärineen, jolloin työn aikaiseen tai jälkeiseen hetkeen voidaan tarvittaessa palata helposti.

 

Resurssien käytön tehostuminen

AOS-palvelu tehostaa merkittävästi myös resurssien käyttöä esimerkiksi vähentämällä työvaiheita ja suoraviivaistamalla toimintaa. Kun raportit aikaisemmin tehtiin kentällä ja lähetettiin sähköpostitse asiakkaille, nyt asiakas voi nähdä rakennetun reitin lähes reaaliajassa. Operaattorit toimivat isolla alueella eikä asiakastarpeita aina tiedetä etukäteen. Joka paikkakunnalle ei voida rekrytoida ihmisiä, mutta AOS:n avulla resursseja voidaan hyödyntää tehokkaasti ja joustavasti.

Rejlersin Sähköverkko-yksikössä AOS-palvelun käyttö säästää aikaa maastosuunnittelussa. Turhat maastokäynnit vähenevät, ja suunnittelu nopeutuu hyvien lähtötietojen ansiosta. Palvelusta saadut valokuvat ovat erittäin hyvä apu maaston tilanteen tarkistamiseen, sillä suunnittelija voi harvoin mennä itse maastoon tai ainakaan käydä läpi jopa kymmenien kilometrien johto-osuutta.

Projektikohteita voidaan seurata etänä

AOS-palvelun hyödyt on tunnistettu myös Rejlersin teollisuusliiketoiminnassa. Projektikohdetta on helppo seurata palvelun avulla matkustamatta paikan päälle. Työmaan edistymistä voidaan kuvata vaikka viikoittain.

– Palvelun avulla voidaan esitellä asioita esimerkiksi projektin ohjausryhmälle, joka ei yleensä käy työmaalla. Säännöllisen kuvaamisen avulla voidaan aina todeta lähtötilanne. Myös kunnossapidon suunnittelu helpottuu, kertoo projektin Construction Manager Jouko Nurmi Rejlersiltä.

Oma kuvapankki päihittää Googlen

AOS-palvelu kerryttää Rejlersille omaa kuvapankkia, joka on paremmin ajan tasalla kuin esimerkiksi Googlen kuvat. Kuvapankin sisältöä voidaan hyödyntää eri projekteissa, jotka osuvat samalle alueelle.

Rejlersin eri liiketoiminnoissa otetaan irti kaikki kuvapalvelun hyödyt. Kuvilla havainnollistetaan työmaan tilannetta, ja palveluun voidaan tallentaa kuvia esimerkiksi katselmuksista ja maastokäynneiltä. 360- ja dronekuvia käytetään projektityöskentelyn lähtötietoina. AOS-palvelun pistepilvityökalua käytetään dronella tehdyn pistepilven hyödyntämiseen mm. kohteen etäisyyksien mittaamiseksi.

Ratkaisujen esittely asiakkaalle on paljon havainnollisempaa 360-kuvien avulla. Esimerkiksi Rejlersin Sähköverkot-yksikössä maastokäynnit kuvataan erityisesti suunnittelun alla olevilta voimajohtoalueilta ja sähköasemilta. Lisäksi 360-kuvausta käytetään sähköverkon ja tietoliikenneverkon maastosuunnittelun tukena. Kohteet voidaan kuvata kesällä ja tehdä suunnittelu vaikka talvella hiljaisempaan aikaan.

AOS-palvelu kehittyy ketterästi Rejlersillä

AOS-palvelu on herättänyt mielenkiintoa asiakkaissa, jotka itsekin saattavat pyytää Rejlersiltä esimerkiksi reittikuvausta. Järjestelmä toimii hyvin, ja tarkoitus on kehittää sitä edelleen.

– On hienoa, kun AOS-palvelun kehitystyö ja suunnittelu on oman talon sisällä: ratkaisuun on silloin helppo tehdä parannuksia nopeassakin aikataulussa. Kehitettäväähän aina on ja uskon, että AOS:ää pystytään hyödyntämään vielä juttuihin, joita ei tällä hetkellä olla edes hoksattu, Jaakko Larvanto päättää.

Lisätietoja palvelustamme