REJLERS TOTEUTTI MAATUKILAITTEEN AVARUUSOHJELMAAN

CASE: EUROOPAN AVARUUSJÄRJESTÖ ESA JA AIRBUS

Rejlers toteutti maatukilaitteen ESAn ja Airbusin yhteistä avaruusohjelmaa varten

Euroopan avaruusjärjestö ESA ja Airbus Defence and Space (ADS) laukaisevat huhtikuussa 2023 avaruusaluksen kohti Jupiteria. Rejlers suunnitteli ja toteutti mekaanisen maatukilaitteen, jolla avaruusalusta testattiin ennen laukaisua. Kyseessä on mittava tiedeprojekti ja Rejlersille kokonaan uusi aluevaltaus avaruusteknologian alalla.

ESAn ja Airbusin yhteisen Juice-avaruusohjelman (Jupiter Icy Moons Explorer) tarkoitus on tutkia Jupiterin jäisiä kuita ja etsiä niistä elämää. Ohjelman toteuttaa avaruusalus, johon on asennettu runsaasti tieteellistä laitteistoa, jolla voidaan havainnoida Jupiteria, Galilein kuita ja ympäristöä avaruudessa.

Avaruusaluksen ja sen laitteiston testaaminen ennen huhtikuulle 2023 suunniteltua laukaisua ovat päättymässä. Rejlers osallistui teknologian toiminnan varmistamiseen toteuttamalla maatukilaitteen aluksen radio-, plasma-, ja laser-mittalaitteiden testaamista varten. Rejlers kehitti mekaanisen maatukilaitteen avaruusaluksen antureiden mekanismien toiminnan varmistamiseksi.

Maatukilaitteella simuloidaan avaruuden painotonta tilaa

Mekaanisen maatukilaitteen avulla on testattu avaruusaluksen antureiden avautumista suunnitelmien mukaisesti. Maatukilaite koostuu tarkkuussäädöillä varustetusta nostettavasta tasosta, jonka asemaa ja asentoa monitoroidaan erillisen näyttöyksikön avulla.

”Testien toteuttamista varten laitteen tasoa pitää pystyä nostamaan erittäin tarkasti sekä asettamaan taso haluttuun kulmaan annetun virhemarginaalin sisällä. Testit saatiin vietyä onnistuneesti läpi, ja instrumenttien avautuminen suunnitelmien mukaisesti saatiin varmistettua”, kertoo Rejlersin Vantaan mekaniikkayksikön Business Unit Manager Mikko Kaltto, joka toimi projektipäällikkönä maatukilaitteen toteutuksessa.

Maatukilaite toimitettiin Airbusin Defence and Space -yksikölle Toulouseen vuoden 2021 alkupuolella. Laitteella on testattu avaruusaluksen käyttöönottolaitteita. Juice-ohjelmassa suoritetaan parhaillaan viimeisiä testejä ja aloitetaan pian lopulliset valmistelut laukaisuvaihetta varten.

Merkittävä oppimiskokemus kansainvälisestä avaruusprojektista

Maatukilaitteen suunnittelu ESAn ja Airbusin yhteishankkeeseen oli Rejlersille ensimmäinen pilottiprojekti avaruusteknologian alalla. Projektissa toteutui mainiosti Rejlersin visio jatkuvasta oppimisesta.

”Lähdimme hankkeeseen uskaliaasti ja luottavaisena siihen, että pystymme tavoiteltuun lopputulokseen. Työ itsessään oli melko perinteistä mekaniikka- ja automaatiosuunnittelua, mutta opimme matkalla rutkasti siitä, mitä tällaisessa projektissa vaaditaan esimerkiksi dokumentaation, projektinhallinnan tai materiaalivaatimusten suhteen. Tarkat vaatimukset ovat edellyttäneet meiltä uusien ratkaisujen ja työskentelytapojen kehittämistä. Näin pääsimme projektissa onnistuneesti maaliin”, Kaltto kertoo.

Avaruusteknologiassa potentiaalia niin Rejlersille kuin Suomelle

Euroopan avaruusjärjestö ESA on tiedustellut Rejlersin halukkuutta olla jatkossa mukana vastaavissa projekteissa. Kaltto näkee avaruusteknologiassa potentiaalia niin Rejlersille kuin Suomelle.

”Tämä pilotti opetti meille paljon kansainvälisistä avaruusprojekteista. Suomella voi olla runsaasti annettavaa avaruusteknologiaan liittyviin hankkeisiin ja on tärkeää, että olemme mukana viemässä Euroopan avaruusosaamista eteenpäin. Rejlersin kohdalla pilottiprojekti voi johtaa laajempiin jatkoprojekteihin ja vastuisiin uusilla erikoisosaamisalueilla”, Kaltto sanoo.

 

Tässä esitettyjen näkemysten ei voida tulkita edustavan Euroopan avaruusjärjestö ESAn virallista linjaa.

JULKAISTU 3.11.2022