Savon Voima

Rejlers auttaa Savon Voimaa hyödyntämään hukkalämpöä Joensuun CHP-voimalaitoksella

Rejlers auttaa Savon Voimaa hyödyntämään hukkalämpöä Joensuun CHP-voimalaitoksella

Savon Voima rakentaa Joensuun CHP-voimalaitokselle uuden lämpöpumpun ja kaukolämpöakun, jotka mm. parantavat hukkalämmön hyödyntämistä, vähentävät hiilidioksidipäästöjä sekä parantavat kaukolämmön toimitusvarmuutta. Savon Voiman pitkäaikainen kumppani Rejlers vastaa lämpöpumpun perussuunnittelusta ja kaukolämpöakun toteutussuunnittelusta.

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt noin 4 miljoonan euron tuen Savon Voiman Joensuun CHP-voimalaitoksen yhteyteen sijoittuvan lämpövaraston ja lämpöpumppulaitoksen investointiin. Hanke rahoitetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF).

Hanke edistää Savon Voiman ilmastotavoitteiden saavuttamista ja hiilineutraalia energiantuotantoa. Hiilidioksidipäästöt vähenevät hankkeen myötä arviolta 3 460 tonnia vuodessa.

”Kaukolämpöä voidaan varata akkuun etukäteen kuormahuippuja varten, mikä vähentää öljykattiloiden käyttöä. Akun avulla voimme optimoida sähköntuotantoa entistä tehokkaammin, ja parantaa merkittävästi myös Joensuun kaukolämmön toimitusvarmuutta”, kertoo Savon Voiman projektipäällikkö Jukka Varonen.

Joensuun voimalaitoksella on kartoitettu hukkalämpökohteita, joista saatavaa lämpöä ei tällä hetkellä hyödynnetä. ”Nykyaikaisilla lämpöpumpuilla matalalämpöisetkin hukkalämpökohteet – esimerkiksi jäähdytysvetenä käytettävä jokivesi – voidaan hyödyntää kaukolämmön tuotannossa. Tämä lisää laitoksen energiatehokkuutta ja edistää hiilineutraalisuutta”, Varonen jatkaa.

Kuva: Savon Voima

Asiantuntemusta eri suunnittelualueilla

Rejlers auttaa Savon Voimaa löytämään laitoskokonaisuutta palvelevia ratkaisuja niin kaukolämpöakun kuin lämpöpumpun suunnittelussa. Yhteistyö kattaa useita suunnittelualueita: prosessi- ja mekaanista suunnittelua, SIA- ja EHSQ-suunnittelua, LVIS-suunnittelua ja hankintoja.
”Koska Savon Voimalla ei ole omaa kokemusta esimerkiksi kaukolämpöakun toiminnasta, on ollut erityisen tärkeää, että Rejlersillä on suunnittelu- ja toteutuskokemusta näistä laitteista. Suunnittelua on ollut helppo viedä eteenpäin, kun partnerin ammattitaitoon ja kokemukseen on voinut luottaa”, Varonen mainitsee.

Pitkä yhteistyö ja vahva luottamus

Meneillään olevaa hanketta edeltää pitkä kumppanuus – Rejlers on jo vuosien ajan suunnitellut Savon Voiman investointihankkeita Joensuun voimalaitoksella.

”Hyvä kokemus Rejlersin toiminnasta, tuttu henkilöstö ja toimintatavat sekä korkea ammattitaito edesauttoivat siinä, että Rejlers valikoitui kumppaniksi myös tähän hankkeeseen.”

Vuosien varrella rakentunut luottamus antaa yhteistyölle hyvän pohjan.

”Yhteistyö on sujunut erittäin hyvin, aikataulut ovat pitäneet ja suunnittelu on edennyt hyvässä yhteistyössä. Myös laskutus on ollut läpinäkyvää ja keskitettyä, mikä on helpottanut kustannusten seuraamista. Rejlers sitoutuu projektiin alusta loppuun ja hoitaa sovitut työt kustannustehokkaasti”, Varonen kiittelee.

JULKAISTU 12.9.2023

Yhteistyö on sujunut erittäin hyvin, aikataulut ovat pitäneet ja suunnittelu on edennyt hyvässä yhteistyössä. Rejlers sitoutuu projektiin alusta loppuun ja hoitaa sovitut työt kustannustehokkaasti.

JUKKA VARONEN | PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, SAVON VOIMA