suunnittelupalvelut

VANKKAA OSAAMISTA JA NÄYTTÖÄ ERI TOIMIALOJEN TUOTEKEHITYKSEN JA TUOTANNON YLLÄPITOSUUNNITTELUN RATKAISUISTA

TECH  ASIAKASLÄHTÖISET SUUNNITTELUPALVELUT

Me rejlersläiset olemme aina valmiina vastaamaan asiakkaidemme teknologisiin haasteisiin. Pitkäaikaisen kokemuksemme kautta olemme kehittäneet TECH -suunnittelupalvelumme huippuunsa asiakkaidemme tarpeita vastaavaksi.

TECH  LAATUA JA TURVALLISUUTTA

Laajan tarpeisiin vastaavan palvelutarjoaman ohella olemme panostaneet jatkuvaan laadun parantamiseen sekä teknologisten ratkaisujen turvallisuuteen, kustannustehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen.

TECH  MUKAVAA TEKEMISEN HENKEÄ

Olemme ylpeitä siitä, että voimme tarjota asiakkaillemme motivoituneita suunnittelun ammattilaisia. Mukava tekemisen henki on meidän rejlersläisten suuri vahvuus, ja se varmasti näkyy toimeksiannoissamme.

TECH  REJLERS ON VARMA VALINTA

Olemme varma toimittajavalinta, kun kyseessä on kuormitushuippujen tasaaminen, vaativampi tuotekehitysosaaminen tai kokeneen kumppanin tarve suurempaan toimitusprojektiin.

Aki Hakkarainen

Aki Hakkarainen

Vice President

Engineering

+358 40 032 8730
etunimi.sukunimi@rejlers.fi

PROCESS TECH

PROSESSISUUNNITTELU

PROCESS TECH -palvelutarjoamamme kattaa kaiken prosessisuunnittelusta: prosessimitoitukset, taselaskelmat, PI-kaaviot luetteloineen sekä prosessien toimintakuvaukset ja koulutukset. Käytämme tarvittaessa Aspen Plus -simulointiohjelmistoa prosessiongelmien mallintamiseen ja ratkaisemiseen. Työmailla toimimme em. lisäksi asennusvalvonnan ja käyttöönoton tehtävissä

PLANT TECH

TEHDAS- JA LAITOSSUUNNITTELU

PLANT TECH -palvelutarjoamamme sisältää layout-, putkisto-, rakennustehtävä-, teräsrakenne-, hoitotaso- ja säiliösuunnittelun sekä putkistojen jännitysanalyysit. Työmailla toimimme em. lisäksi asennusvalvonnan ja käyttöönoton tehtävissä.

CIVIL TECH

RAKENNESUUNNITTELU

CIVIL TECH -palvelutarjoamamme sisältää RAK-suunnittelun tarvittavat mitoitukset ja rakennesuunnitelmat. ARK-suunnittelumme kattaa hanke-, luonnos- ja toteutussuunnittelun. Lisäksi HVAC-suunnittelu ja työmaavalvonnat ovat osa toimintaamme.

MACHINE TECH

KONE- JA LAITESUUNNITTELU

MACHINE TECH -palvelutarjoamamme sisältää mekaniikka-, työväline-, nostoväline-, säiliö-, ohutlevy-, valu- ja hydrauliikkasuunnittelun. Lisäksi tarjoamaamme sisältyvät rakenteiden lujuuslaskenta, painelaitelaskenta sekä asennusvalvonnan ja käyttöönoton tehtävät.

POWER TECH

SÄHKÖSUUNNITTELU

POWER TECH -palvelutarjoamamme erikoisosaamisalueita ovat saattolämmitysten suunnittelu, verkostolaskenta, varmennetun sähkönjakelun suunnittelu ja ATEX-alueille kohdistuva sähkösuunnittelu. Meillä on myös vahvaa näyttöä toiminnalliseen turvallisuuteen ja koneturvallisuuteen liittyvistä toimeksiannoista.

CONTROL TECH

AUTOMAATIO- JA INSTRUMENTOINTISUUNNITTELU

CONTROL TECH -palvelutarjoamamme kattaa kaiken toimitusten esiselvityksistä käyttöönottoon ja loppudokumentaatioon. Osaamme synnyttää ideoita ja muuttaa ne todeksi käyttämällä juuri oikeaa teknologiaa yhteisen haasteen ratkaisemiseksi.