suunnittelupalvelut

VANKKAA OSAAMISTA JA NÄYTTÖÄ ERI TOIMIALOJEN TUOTEKEHITYKSEN JA TUOTANNON YLLÄPITOSUUNNITTELUN RATKAISUISTA

TECH – ASIAKASLÄHTÖISET SUUNNITTELUPALVELUT

Me rejlersläiset olemme aina valmiina vastaamaan asiakkaidemme teknologisiin haasteisiin. Pitkäaikaisen kokemuksemme kautta olemme kehittäneet TECH-suunnittelupalvelumme huippuunsa asiakkaidemme tarpeita vastaavaksi.

TECH – LAATUA JA TURVALLISUUTTA

Laajan tarpeisiin vastaavan palvelutarjoaman ohella olemme panostaneet jatkuvaan laadun parantamiseen sekä teknologisten ratkaisujen turvallisuuteen, kustannustehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen.

TECH – MUKAVAA TEKEMISEN HENKEÄ

Olemme ylpeitä siitä, että voimme tarjota asiakkaillemme motivoituneita suunnittelun ammattilaisia. Mukavan tekemisen henki on meidän rejlersläisten suuri vahvuus, ja se varmasti näkyy toimeksiannoissamme.

TECH – REJLERS ON VARMA VALINTA

Olemme varma toimittajavalinta, kun kyseessä on kuormitushuippujen tasaaminen, vaativampi tuotekehitysosaaminen tai kokeneen kumppanin tarve suurempaan toimitusprojektiin.

Aki Hakkarainen

Aki Hakkarainen

Vice President

Engineering

+358 40 032 8730
etunimi.sukunimi@rejlers.fi

PROCESS TECH

PROSESSISUUNNITTELU

PROCESS TECH -palvelutarjoamamme kattaa kaiken prosessisuunnittelusta: prosessimitoitukset, taselaskelmat, PI-kaaviot luetteloineen sekä prosessien toimintakuvaukset ja koulutukset. Käytämme tarvittaessa Aspen Plus -simulointiohjelmistoa prosessiongelmien mallintamiseen ja ratkaisemiseen. Työmailla toimimme em. lisäksi asennusvalvonnan ja käyttöönoton tehtävissä

PLANT TECH

TEHDAS- JA LAITOSSUUNNITTELU

PLANT TECH -palvelutarjoamamme sisältää layout-, putkisto-, rakennustehtävä-, teräsrakenne-, hoitotaso- ja säiliösuunnittelun sekä putkistojen jännitysanalyysit. Työmailla toimimme em. lisäksi asennusvalvonnan ja käyttöönoton tehtävissä.

CIVIL TECH

RAKENNESUUNNITTELU

CIVIL TECH -palvelutarjoamamme sisältää RAK-suunnittelun tarvittavat mitoitukset ja rakennesuunnitelmat. ARK-suunnittelumme kattaa hanke-, luonnos- ja toteutussuunnittelun. Lisäksi HVAC-suunnittelu ja työmaavalvonnat ovat osa toimintaamme.

MACHINE TECH

KONE- JA LAITESUUNNITTELU

MACHINE TECH -palvelutarjoamamme sisältää mekaniikka-, työväline-, nostoväline-, säiliö-, ohutlevy-, valu- ja hydrauliikkasuunnittelun. Lisäksi tarjoamaamme sisältyvät rakenteiden lujuuslaskenta, painelaitelaskenta sekä asennusvalvonnan ja käyttöönoton tehtävät.

POWER TECH

SÄHKÖSUUNNITTELU

POWER TECH -palvelutarjoamamme erikoisosaamisalueita ovat saattolämmitysten suunnittelu, verkostolaskenta, varmennetun sähkönjakelun suunnittelu ja ATEX-alueille kohdistuva sähkösuunnittelu. Meillä on myös vahvaa näyttöä toiminnalliseen turvallisuuteen ja koneturvallisuuteen liittyvistä toimeksiannoista.

CONTROL TECH

AUTOMAATIO- JA INSTRUMENTOINTISUUNNITTELU

CONTROL TECH -palvelutarjoamamme kattaa kaiken toimitusten esiselvityksistä käyttöönottoon ja loppudokumentaatioon. Osaamme synnyttää ideoita ja muuttaa ne todeksi käyttämällä juuri oikeaa teknologiaa yhteisen haasteen ratkaisemiseksi.