KONE- JA LAITESUUNNITTELU

MACHINE tech

KONE- JA LAITESUUNNITTELU

Koneiden ja laitteiden suunnittelu sekä tuotekehitys ovat vahvoja osaamisalueitamme, minkä takaavat yli sata huippuammattilaistamme. Toimitamme asiakkaillemme parasta mahdollista suunnittelu- ja projektiosaamistamme aina esisuunnittelusta toteutussuunnitteluun ja asennusvalvontaan saakka.

Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa selvitämme, ratkaisemme ja toteutamme haastavimmatkin koneiden ja laitteiden suunnitteluun liittyvät toimeksiannot. Toimeksiantoja saamme runsaasti mm. teknologiateollisuudessa toimivilta kone- ja laitevalmistajilta.

MACHINE TECH -palvelutarjoamamme sisältää mekaniikka-, työväline-, nostoväline-, säiliö-, ohutlevy-, valu- ja hydrauliikkasuunnittelun. Lisäksi tarjoamaamme sisältyvät rakenteiden lujuuslaskenta, painelaitelaskenta sekä asennusvalvonnan ja käyttöönoton tehtävät.

Jari Niskanen

Jari Niskanen

Business Line Director

Machine

+358 44 292 9872
etunimi.sukunimi@rejlers.fi

MEKANIIKKASUUNNITTELU

SELVITETÄÄN JA SUUNNITELLAAN

Tuotamme ylläpito- sekä uustuotesuunnittelun vaatimat mitoitukset, mallinnukset, tuotantopiirustukset ja muun tarvittavan dokumentaation. Vastaamme myös mekaniikkasuunnittelun projektinhoidosta ideoinnista asennusvalvontaan saakka.

Noudatamme alakohtaisia vaatimuksia sekä tunnemme ja taidamme suunnittelu- ja valmistustekniikat. Huolellinen asiakastarpeisiin tutustuminen, laadunhallinta ja aikatauluseuranta ovat meille tärkeässä asemassa jokaisessa asiakasprojektissamme.

Käyttämiämme suunnitteluohjelmistoja ovat mm. AutoCAD, Autodesk Inventor, Creo, NX ja SolidWorks.

TYÖVÄLINEIDEN SUUNNITTELU

KÄYTÄNNÖLLISTÄ MUKAVUUTTA

Suunnittelemme valmistuksen, tuotannon ja huollon työvälineet.

Asiakkaan tarpeiden ja nykyvaatimuksien mukaisesti suunnitellut työvälineet ovat käytännöllisiä ja miellyttäviä käyttää, lisäävät työtehokuutta sekä parantavat työturvallisuutta.

Työvälineille laadimme vaaditut tekniset tiedostot sekä käyttöohjeet.

TEKNINEN LASKENTA

LUJUUSLASKENTA JA VIRTAUSLASKENTA

Lujuuslaskenta (FEM) ja virtauslaskenta (CFD) ovat keinoja tarkasteltavan kohteen kestävyyden, toimivuuden ja käyttäytymisen määrittämiseen. Huolellisella laskennalla voidaan jo suunnitteluvaiheessa kiinnittää huomio mahdollisiin ongelmakohtiin välttyen myöhemmiltä korjauksilta.

Käytännönläheiset ja alan standardit perinpohjaisesti tuntevat asiantuntijamme etsivät parhaat ratkaisut vuosikymmenten kokemuksella ja tuhansien projektien hiomalla ammattitaidolla. Erikoisalaamme ovat paperikoneisiin, nostureihin, maanjäristyksiin, painelaitteisiin ja putkistoihin liittyvät laskennat.

 

PAINELAITELASKENTA

Mitoitamme, mallinnamme ja laskemme standardien mukaiset painelaitteet sekä putkistot. Toteutamme myös painelaitteidenne muutos- sekä uustuotesuunnitelmat ja tarvittavat raportoinnit hyväksyntöjä varten.

Liittyipä laskenta uuden tuotteen kehittämiseen tai vanhan jalostamiseen, olemme mukana tukemassa asiakkaamme tarvetta kehittää tuotteestaan entistä parempi. Huolehdimme niin suppeat tarkastelut kuin monimutkaisen kokonaisuuden vaatimat perusteelliset laskennat aina ammattitaidolla palvellen.

Käyttämiämme laskentaohjelmia ovat ANSYS, Femap, Finnsap, SolidWorks Simulation VVD ja OpenFOAM.

NOSTOAPUVÄLINEIDEN SUUNNITTELU

TURVALLISTA NOSTAMISTA

Suunnittelemme nostoapuvälineet koneasetusten ja standardivaatimuksien mukaisesti. Suunnittelun kohteena voi olla niin uutena hankittava kuin jo käytössä olevakin nostoapuväline.

Perustana suunnittelulle ovat nostoapuvälineen vaatimuksien selvittäminen sekä riskien arviointi. Laadimme vaaditut tekniset tiedostot, käyttöohjeet ja vaatimustenmukaisuusvakuutukset.

Tarjoamme myös valmistuksen, testi- ja koemenetelmät sekä käyttöönottotarkastukset.

SÄILIÖSUUNNITTELU

MITTOJEN MUKAAN

Teemme säilöiden valmistuspiirustukset kaikissa kokoluokissa. Säiliöiden ja yhteiden suunnittelussa, materiaaleissa ja valmistuksessa huomioimme säilöttävän aineen ominaisuudet ja vaatimukset. Säiliön ja ympäristön vaatimukset huomioidaan standardien mukaisesti esimerkiksi maaperän, tuuliolosuhteiden sekä maanjäristysten varalta.

OHUTLEVYSUUNNITTELU

KUSTANNUSTEHOKASTA MUOTOILUA

Suunnittelemme monipuoliset ja vaativat teräksiset sekä alumiiniset ohutlevytuotteet asiakastarpeen mukaisesti.

Ohutlevytuotteiden suunnittelussa huomioimme käyttötarpeen lisäksi erityisesti ohutlevyteräksien materiaalivalinnat sekä valmistusmenetelmät ja liitostavat, mitkä poikkeavat muista mekaniikkasuunnittelussa totutuista osa-alueista.

Vastaamme asiakkaidemme ohutlevytuotteiden kustannustehokkaasta suunnittelusta ja valmistusprosessin valinnasta sekä toimittajien kilpailutuksesta.

VALUSUUNNITTELU

VAKUUTTAVIA VALUKAPPALEITA

Suunnittelemme valuosat asiakastarpeiden mukaisesti. Erikoisosaamistamme on rauta- ja teräsvalujen konsepti- ja toteutussuunnittelu.

Suunnittelun kohteena voi olla joko uusi tai jo käytössä oleva tuotekehitystä kaipaava valukappale. Myös hitsattu rakenne voidaan suunnitella valuosaksi. Vaativien ja korkeasti kuormitettujen valujen toteutussuunnittelu etenee aina yhteistyössä lujuuslaskennan ja valmistuksen kanssa valuprosessin ja koneistuksen näkökohdat huomioon ottaen.

Tuotantopiirustukset ja tarvittavat laatuvaatimusdokumentit laadimme viimeisimpien standardien mukaisesti.

HYDRAULIKKASUUNNITTELU

HYDRAULIIKKAA MITTOJEN MUKAAN

Hoidamme ammattitaidolla ja joustavasti kaikenkokoiset hydrauliikkaan liittyvät projektit. Mitoitamme sekä laskemme työkoneiden ja -laitteiden hydrauliikkajärjestelmät asiakkaiden vaihtuviin tarpeisiin.

Energiatehokkaat ratkaisut ja oikein mitoitettu hydrauliikkajärjestelmä auttavat alentamaan koneen tai laitteen huolto- ja käyttökustannuksia.

Suunnittelussa huomioimme aina myös ajantasaiset standardit hydrauliikkajärjestelmän turvallisen käytön takaamiseksi.