KONE- JA LAITESUUNNITTELU

MACHINE tech

KONE- JA LAITESUUNNITTELU

Koneiden ja laitteiden suunnittelu sekä tuotekehitys ovat vahvimpia osaamisalueitamme. Tarjoamme asiakkaillemme parasta mahdollista suunnittelu- ja projektiosaamistamme aina esisuunnittelusta toteutussuunnitteluun ja asennusvalvontaan saakka. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa selvitämme, ratkaisemme ja toteutamme haastavimmatkin koneiden ja laitteiden suunnitteluun liittyvät toimeksiannot.

Asiakkaitamme ovat mm. teknologiateollisuudessa toimivat kone- ja laitevalmistajat.

Jari Niskanen

Jari Niskanen

Business Line Director

Machine

+358 44 292 9872
etunimi.sukunimi@rejlers.fi

MEKANIIKKASUUNNITTELU

SELVITETÄÄN JA SUUNNITELLAAN

Tuotamme ylläpito- sekä uustuotesuunnittelun vaatimat mitoitukset, mallinnukset, tuotantopiirustukset ja muun tarvittavan dokumentaation. Vastaamme myös mekaniikkasuunnittelun projektinhoidosta ideoinnista asennusvalvontaan saakka.

Noudatamme alakohtaisia vaatimuksia sekä tunnemme ja taidamme suunnittelu- ja valmistustekniikat. Huolellinen asiakastarpeisiin tutustuminen, laadunhallinta ja aikatauluseuranta ovat meille tärkeässä asemassa jokaisessa asiakasprojektissamme.

Käyttämiämme suunnitteluohjelmistoja ovat mm. AutoCAD, Autodesk Inventor, Creo, NX ja SolidWorks.

TYÖVÄLINEIDEN SUUNNITTELU

KÄYTÄNNÖLLISTÄ MUKAVUUTTA

Suunnittelemme valmistuksen, tuotannon ja huollon työvälineet.

Asiakkaan tarpeiden ja nykyvaatimuksien mukaisesti suunnitellut työvälineet ovat käytännöllisiä ja miellyttäviä käyttää, lisäävät työtehokuutta sekä parantavat työturvallisuutta.

Työvälineille laadimme vaaditut tekniset tiedostot sekä käyttöohjeet.

LUJUUSLASKENTA

TERÄSRAKENTEIDEN OPTIMOINTIA

Toteutamme vaativatkin lujuuslaskennat ja laskentaraportoinnit tarpeidenne mukaisesti kokeneiden suunnittelijoidemme ammattitaidolla.

Optimoimme teräsrakenteet kustannustehokkaammiksi huomioiden tuotteiden ominaisuudet, valmistuksen ja käyttöympäristön vaatimukset.

NOSTOAPUVÄLINEIDEN SUUNNITTELU

TURVALLISTA NOSTAMISTA

Suunnittelemme nostoapuvälineet koneasetusten ja standardivaatimuksien mukaisesti. Suunnittelun kohteena voi olla niin uutena hankittava kuin jo käytössä olevakin nostoapuväline.

Perustana suunnittelulle ovat nostoapuvälineen vaatimuksien selvittäminen sekä riskien arviointi. Laadimme vaaditut tekniset tiedostot, käyttöohjeet ja vaatimustenmukaisuusvakuutukset.

Tarjoamme myös valmistuksen, testi- ja koemenetelmät sekä käyttöönottotarkastukset.

PAINELAITELASKENTA

STANDARDIEN MUKAISET PAINELAITTEET

Mitoitamme, mallinnamme ja laskemme standardien mukaiset painelaitteet sekä putkistot.

Toteutamme myös painelaitteidenne muutos- sekä uustuotesuunnitelmat ja tarvittavat raportoinnit hyväksyntöjä varten. Tarpeen mukaan hyödynnämme yhteistyökumppaneidemme osaamista.

SÄILIÖSUUNNITTELU

MITTOJEN MUKAAN

Suunnittelemme säiliöitä kaikissa kokoluokissa. Säiliöiden ja yhteiden suunnittelussa, materiaaleissa ja valmistuksessa huomioimme säilöttävän aineen ominaisuudet ja vaatimukset. Säiliön ja ympäristön vaatimukset huomioidaan standardien mukaisesti esimerkiksi maaperän, tuuliolosuhteiden sekä maanjäristysten varalta.

OHUTLEVYSUUNNITTELU

KUSTANNUSTEHOKASTA MUOTOILUA

Suunnittelemme monipuoliset ja vaativat teräksiset sekä alumiiniset ohutlevytuotteet asiakastarpeen mukaisesti.

Ohutlevytuotteiden suunnittelussa huomioimme käyttötarpeen lisäksi erityisesti ohutlevyteräksien materiaalivalinnat sekä valmistusmenetelmät ja liitostavat, jotka poikkeavat muista mekaniikkasuunnittelussa totutuista osa-alueista.

Vastaamme asiakkaidemme ohutlevytuotteiden kustannustehokkaasta suunnittelusta ja valmistusprosessin valinnasta sekä toimittajien kilpailutuksesta.

VALUSUUNNITTELU

VAKUUTTAVIA VALUKAPPALEITA

Suunnittelemme valuosat asiakastarpeiden mukaisesti. Erikoisosaamistamme on rauta- ja teräsvalujen konsepti- ja toteutussuunnittelu.

Suunnittelun kohteena voi olla joko uusi tai jo käytössä oleva tuotekehitystä kaipaava valukappale. Myös hitsattu rakenne voidaan suunnitella valuosaksi. Vaativien ja korkeasti kuormitettujen valujen toteutussuunnittelu etenee aina yhteistyössä lujuuslaskennan ja valmistuksen kanssa valuprosessin ja koneistuksen näkökohdat huomioon ottaen.

Tuotantopiirustukset ja tarvittavat laatuvaatimusdokumentit laadimme viimeisimpien standardien mukaisesti.

HYDRAULIKKASUUNNITTELU

HYDRAULIIKKAA MITTOJEN MUKAAN

Hoidamme ammattitaidolla ja joustavasti kaikenkokoiset hydrauliikkaan liittyvät projektit. Mitoitamme sekä laskemme työkoneiden ja -laitteiden hydrauliikkajärjestelmät asiakkaiden vaihtuviin tarpeisiin.

Energiatehokkaat ratkaisut ja oikein mitoitettu hydrauliikkajärjestelmä auttavat alentamaan koneen tai laitteen huolto- ja käyttökustannuksia.

Suunnittelussa huomioimme aina myös ajantasaiset standardit hydrauliikkajärjestelmän turvallisen käytön takaamiseksi.

ASENNUSVALVONTA JA KÄYTTÖÖNOTTO

TURVALLISESTI KÄYTTÖÖN

Laadimme mm. asennussuunnitelmat ja olemme tukenanne asennusvalvonta- sekä käyttöönottovaiheissa.

Asennustehtävien toimeksiannot hoidamme yhteistyössä yhteistyökumppaniemme kanssa.