TEHDAS- JA LAITOSSUUNNITTELU, PUTKISTOSUUNNITTELU

PLANT tech

TEHDAS- JA LAITOSSUUNNITTELU, PUTKISTOSUUNNITTELU

Tehdas- ja laitossuunnittelussamme yhdistyvät huippuluokan osaaminen, asiakaspalvelu ja toimiva yhteistyö. Meillä on vahvaa suunnitteluosaamista useilta teollisuuden toimialoilta, kuten kemian, paperi-, sellu- ja kaivosteollisuudesta sekä energiantuotannosta.

Rejlersillä asiakas saa yhdeltä toimijalta kaikki tarvitsemansa tehdas- ja laitossuunnittelun palvelut. Palvelumme kattavat layout-, putkisto-, teräsrakenne-, hoitotaso- ja säiliösuunnittelun sekä putkistojen jännitysanalyysit, painelaitteet ja painelaitelaskennat sekä asennusvalvonnan, käyttöönoton ja koulutuksen.

Marko Ahvenainen

Marko Ahvenainen

Business Line Director

Plant

+358 50 402 1878
etunimi.sukunimi@rejlers.fi

PUTKISTO- JA LAYOUT

EDUSTAMME ALAN KÄRKIOSAAMISTA

Putkisto- ja layout-suunnittelussa osaamisemme perustuu käytännönläheiseen toimintaamme ja pitkään kokemukseemme
projekteissa ja kunnossapitosuunnittelussa. Laadimme mm. PI-kaaviot sekä laiteluettelot.

2D- tai 3D-suunnittelumme tuottaa putkistojen asennusdokumentaation, tarkentaa laitesijoitukset ja säiliöiden mittatiedot sekä antaa rakennustehtävä- ja kuormitustiedot rakennusta varten.

Käyttämiämme suunnitteluohjelmistoja ovat mm.
AutoCAD, AutoCAD Plant 3D ja PDMS.

ARKKITEHTI- JA RAKENNE

OIKEAT RAKENNUSTAVAT
Putkisto- ja layout-suunnittelumme rakennustehtävätietojen perusteella mitoitamme betonirakenteet ja valitsemme tarkoituksenmukaiset rakennustavat. Uudisrakennukset tai rakennusten laajennusosat suunnittelemme ympäristöön hyvin soveltuviksi.

TERÄSRAKENNE

LÄHTÖKOHTANA TURVALLISUUS

Hoitotasorakenteiden ja laitteiden nostokiskojen suunnittelussa huomioimme erityisesti henkilöturvallisuuden. Tärkeä osa turvallisuutta on rakenteiden lujuuden tarkastelu.

Suunnittelemme myös mm. putkisillat, säiliöt ja laitteiden teräsalustat. Käytämme teräsrakennesuunnittelussa 2D- ja 3D-suunnitteluojelmistoja, mm. AutoCAD, SolidWorks ja PDMS.

ASENNUSVALVONTA JA KÄYTTÖÖNOTTO

SUUNNITTELIJAMME TYÖMAALLA

Suunnittelijamme toimivat usein suunnittelemiensa kohteiden asennusvalvojina ja käyttöönottajina. Meillä on vankka kokemus putkistojen ja mekaanisten asennusten valvonnasta.