PROSESSISUUNNITTELU

process tech

PROSESSISUUNNITTELU

Prosessisuunnittelun henkilöstömme koostuu lähes kolmestakymmenestä alan ammattilaisesta Suomessa. Osaamisemme ja kokemuksemme kattaa lähes kaikki teollisuuden eri prosessialueet. Erityisen vahvoja olemme uusiutuvan energian, petrokemian, tislaavan teollisuuden ja voimalaitoksien prosessialueilla.

Olemassa olevan prosessin muutoksien suunnittelu tai vanhan prosessin toiminnan selvittäminen ja dokumentointi kuuluvat osaamisalueisiimme. Hallitsemme myös kokonaan uuden prosessikokonaisuuden toteutussuunnittelun yksityiskohtaisista kaavioista toimintakuvauksiin ja laitteiden mitoituksiin.

Suunnittelussa apuna käytämme mm. Vertex PI, AutoCad tai Microstation suunnitteluympäristöjä sekä tietokantapohjaisia suunnittelujärjestelmiä. Vaativat simuloinnit teemme Aspen Plus simulointiympäristössä.

Ihmisten ja ympäristön turvallisuus sekä kestävä kehitys on kaiken suunnittelumme peruslähtökohta.

Jyri Kuiri

Jyri Kuiri

Business Line Director

Process

+358 40 4857 508
etunimi.sukunimi@rejlers.fi

VANHAN LAITOKSEN PROSESSISELVITYKSET

Aina dokumentointi ei ole pysynyt kaikkien muutoksien perässä vaan laitoksella on tehty vuosien saatossa paljonkin muutoksia ”ilmaan viittilöimällä”. Paikkansa pitävät virtaus- ja prosessikaaviot ovat turvallisen käytön ja kunnossapidon peruspilareita.

Teemme kenttäkierrokset ja päivitämme laitoksen dokumentaation vastaamaan oikeaa tilannetta kentällä. Samalla voimme tehdä tarvittavat positiolisäykset sekä muodostaa laitoksen laiteluettelot ja tarvittaessa myös merkitä positiot kentällä laitteisiin, venttiileihin ja putkilinjoihin, jolloin jatkossa kentällä työskentely on turvallisempaa.

Selvitämme myös prosessin toiminnan ja dokumentomme sen esimerkiksi uuden ohjausjärjestelmän hankintaa ja ohjelmointia varten.

UUDEN TUOTANTOLAITOKSEN SUUNNITTELU

Perussuunnittelun jälkeen prosessisuunnittelu mitoittaa eri linjojen ja laitteiden koot sekä muodostaa tarvittavat mitoituksien lähtötiedot laitehankintaa varten. Prosessisuunnittelu tekee myös tarvittavat prosessikuvaukset automaatiosuunnittelun lähtötiedoiksi.

KÄYTTÖÖNOTTO JA KOULUTUS

Uusien tai muutettujen tuotantolinjojen käyttöönotto sekä operaattoreiden koulutus ovat tärkeä osa projekteja. Kuka olisikaan parempi henkilö auttamaan käyttöönotossa sekä antamaan koulutusta laitteiston käyttöön kuin prosessisuunnittelija, joka on ollut projektissa mukana alusta asti. Annamme myös yleistä käyttökoulusta eri prosesseista esimerkiksi operaattoreille tai kunnossapidon henkilöstölle.

RISKIEN ARVIOINTI JA TURVALLISUUSSUUNNITTELU

Prosessisuunnittelu osallistuu osana normaalia suunnittelua uuden tai vanhan laitoksen riskien arviointiin projektin aikana. Projektista riippuen jopa koko riskien arviointi voi olla prosessisuunnittelun tekemä.