projektitoimitukset

TEHOKKAAT PROJEKTITOIMITUKSET

Turvallisuus – Aikataulu – Laatu – Kustannukset 

PROJEKTITOIMITUKSET

Teollisuuden laitosinvestointiprojektit innostavat projektijohdon ammattilaisiamme. Mikään ei ole sen mukavampaa kuin hyvin suunnitellun ja laajuudeltaan selkeän investointiprojektin toteuttaminen yhdessä asiakkaamme, toimittajien, urakoitsijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Laajan kokonaisuuden hallitseminen lähtee selkeän laajuuden lisäksi loogisesta osituksesta mikä insinööreille on helppoa. Osituksesta päästään tehtävien määrittämiseen ja näin hanke on koosta riippumatta saatu pilkottua sopivan kokoisiin osiin. Alusta alkaen katseen pitää olla maalissa ja toimituksen valmistumisen kriteerit kirkkaana mielessä. Käyttöönotto on usein lopullinen tavoite ja jotta onnistuneeseen käyttöönottoon päästään turvallisesti sovittujen kustannusten ja aikataulun mukaisesti tulee osatehtävät aikatauluttaa lopusta alkuun. Näin meillä on ositettu aikataulu ja projekti on tekemistä vaille valmis.

EPCM PROJECT

EPCM

EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management) toimitusmallissa kokenut projektitiimimme ottaa kokonaisvastuun asiakkaamme investointiprojektin läpiviennistä. EPCM mallissa asiakas pääsee osallistumaan päätöksentekoon kaikkien laite- ja urakkahankintojen osalta. Tämä vaatii osallistumista hankintapäätöksiin koko projektin ajan, mutta antaa samalla mahdollisuuden vaikuttaa yksityiskohtiin ja lopputuloksesta tulee kaikilta osin halutunlainen. Asiakkaan osallistumispanostuksen vastineeksi laitosinvestointi on usein jopa 20% halvempi verrattuna vastaavaan EPC toimitukseen. Rejlersin EPCM toimitus luodaan aina asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Tehokkaan ydintiimin ympärille rakennettu joustava asiantuntijaverkosto takaa kustannustehokkaan ratkaisun.

EPC PROJECT

EPC

EPC (Engineering, Procurement and Construction) toimitusmallissa projektin laajuus ja haluttu lopputulos on tarkkaan määritelty. Tämä toimitusmalli vaatii kaikkein pisimmälle viedyn selvitysvaiheen tyypillisesti FEED (Front End Engineering and Design). Tässä mallissa EPC toimittaja kantaa vastuun ja hankkii tarvittavat osatoimitukset, laitteet ja urakat itselleen ja toimittaa toimivan kokonaisuuden käyttöönotettuna asiakkaalle. Asiakkaan osallistumistarve projektitoimitukseen on huomattavasti kevyempi kuin EPCM mallissa. Tämä malli on myös riskivapaampi asiakkaalle, joten selkeät kokonaisuudet on usein perusteltua tilata EPC mallilla. Rejlers on toimittanut yli sata EPC toimitusta automaatiojärjestelmistä, teräsrakenteisiin ja tuotantolinjojen laitteisiin.

EPS PROJECT

EPS

EPS (Engineering, Procurement and Supply) on laitteen tai osakokonaisuuden toimitus asiakkaan projektiin. Laitetoimitukset voivat pitää sisällään eri toimittajien valmiiden laitteiden kilpailutuksen, teknisen vertailun, hankinnan ja toimituksen. Usein toimitukset kohdistuvat koneisiin ja laitteisiin joita ei ole valmiina saatavilla, jolloin kone- ja laitesuunnittelun asiantuntijamme suunnittelevat asiakkaan tarpeita vastaavan laitteen, sopimusvalmistajamme valmistaa laitteen ja toimitamme toimivan kokonaisuuden asiakkaallemme.

PMC PROJECT

PMC

PMC (Project Management Consultancy), OE (Owner’s Engineering), IMT (Integrated Management Team). Edellä kuvatut palvelut kohdistuvat tilanteisiin, joissa asiakkaamme on tilannut joko EPC tai EPCM toimituksen toiselta taholta ja asiakkaallemme ei ole omassa organisaatiossa käytettävissä riittävän kokeneita projektijohdon ammattilaisia. Rejlersin PMC palvelu tarjoaa asiakkaan tarpeisiin vastaavan ratkaisun aina kokonaisvaltaisesta projektijohtotiimistä yksittäisiin teknisiin arviointeihin. Projektijohtotiimin kokeneet ammattilaiset valvovat asiakkaan kokonaisetua aikataulun, kustannusten ja teknisen toteutuksen osalta.