Sähkösuunnittelu

electrical

SÄHKÖSUUNNITTELU

Meillä on vuosikymmenten suunnittelukokemus sähkönjakeluun sekä prosessi- ja rakennussähköistykseen liittyvistä projekteista energian tuotannon ja teollisuuden toimialoilla. Työtä teemme yli 120 ammattilaisemme voimin.

ELECTRICAL-palvelutarjoamamme erikoisosaamisalueita ovat saattolämmitysten suunnittelu, verkostolaskenta, varmennetun sähkönjakelun suunnittelu ja ATEX-alueille kohdistuva sähkösuunnittelu. Meillä on myös vahvaa näyttöä toiminnalliseen turvallisuuteen ja koneturvallisuuteen liittyvistä toimeksiannoista.

Valvomme kojeistojen, muuntajien, sähköjärjestelmien (UPS) sekä generaattoreiden FAT- ja SAT -testejä tilaajan edustajana. Teemme myös asennustyömailla sähköjärjestelmien asennusvalvontaa, käyttöönottoja ja testauksia.

Asiantuntijamme auttavat myös täysin uuden tuotantolaitoksen ensimmäisessä ideoinnissa tai nykyisen tuotantoteknologian modernisoinnissa.

Jari Kaarrela

Jari Kaarrela

Business Line Director

Electrical

+358 40 801 1371
etunimi.sukunimi@rejlers.fi

VERKOSTOLASKENTA

TOIMINTAVARMUUTTA JA TURVALLISUUTTA 

Verkostolaskennalla varmistetaan sähkönjakeluverkon toimintavarmuus ja turvallisuus erilaisissa käyttö- ja häiriötilanteissa.

Rejlers tarjoaa kattavasti asiantuntijapalveluita uusiin kohteisiin ja muutosprojekteihin. Palveluihimme kuuluvat sähköverkon tehonjako-, mitoitus- ja oikosulkulaskelmat, suojaussuunnittelu sekä -asettelut.

SÄHKÖNJAKELU JA MUUNTAMOSÄHKÖISTYS

RATKAISUJA JÄNNITEVERKKOIHIN

Vahvinta osaamistamme ovat keski- ja pienjänniteverkot ja –laitteistot apujärjestelmineen konseptisuunnittelusta aina käyttöönotettuihin laitteistoihin saakka. Suurjänniteverkkojen ratkaisut toteutamme yhteistyössä Energia & Infra ­­–toimialamme kanssa.

PROSESSISÄHKÖISTYS

SUUNNITTELUOSAAMISTA VAATIIVIINKIN KOHTEISIIN

Palvelutarjoamaamme sisältyy myös  teollisuuden putkistojen ja prosessilaitteiden sähkösaattosuunnittelu.

Olemme toimineet vuosikymmenien ajan mm. Kilpilahden teollisuusalueen petrokemian ja öljynjalostusteollisuuden palveluntoimittajana vaativien sähkösaattojen parissa. Hallitsemme raskaan teollisuuden ja räjähdysvaarallisen ympäristön sähkö-asennuksille asettamat vaatimukset.

KONEIDEN JA LAITTEIDEN SÄHKÖISTYS

SÄHKÖSUUNNITTELUA TEOLLISUUDEN TARPEISIIN

Meillä on pitkä historia teollisuuden koneiden ja laitteiden sähkösuunnittelusta.

Toimimme yhteistyössä lukuisten eri kone- ja laitevalmistajien kanssa aina kappaletavara-automaatiosta ja robottisovelluksista kaivoslaitteisiin ja tuotannon apuvälineisiin. Suunnittelu tapahtuu aina tiiviissä yhteistyössä mekaniikka- ja ohjelmistosuunnittelun kanssa koneturvallisuusvaatimukset huomioiden.

TEOLLISUUDEN RAKENNUSSÄHKÖISTYS

SÄHKÖISTYSTÄ TEOLLISUUDEN RAKENNUKSIIN

Teemme rakennussähköistyksen suunnittelua teollisuuden rakennuksiin kuten tuotanto- toimisto-, laboratorio- ja muuntamorakennuksiin.

Rakennussähköistykseen sisältyy talotekninen sähkösuunnittelu valaistuksen ja HVAC-laitteiden sähköistyksen suunnittelusta aina valvonta- ja turvajärjestelmiin saakka. Teollisuuden rakennusten lisäksi olemme tehneet rakennussähköistyksen suunnittelua myös julkiselle sektorille.