Teollisuus

MECHANICAL

KONE- JA LAITESUUNNITTELU SEKÄ TEKNINEN LASKENTA

KONE- JA LAITESUUNNITTELU

Koneiden ja laitteiden suunnittelu sekä tuotekehitys ovat vahvoja osaamisalueitamme, minkä takaavat yli sata huippuammattilaistamme. Toimitamme asiakkaillemme parasta mahdollista suunnittelu- ja projektiosaamistamme aina esisuunnittelusta toteutussuunnitteluun ja asennusvalvontaan saakka.

Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa selvitämme, ratkaisemme ja toteutamme haastavimmatkin koneiden ja laitteiden suunnitteluun liittyvät toimeksiannot. Toimeksiantoja saamme runsaasti mm. teknologiateollisuudessa toimivilta kone- ja laitevalmistajilta.

MECHANICAL-palvelutarjoamamme sisältää mekaniikka-, teräsrakenne-, nostoapuväline-, nosturi-, kuljetin-, tuotantoapuväline-, materiaalinkäsittelylaite-, säiliö-, ohutlevy-, valu- ja hydrauliikka sekä ajoneuvo- ja työkonesuunnittelun. 

Lisäksi tarjoamaamme sisältyvät rakenteiden lujuuslaskenta, virtauslaskenta, painelaitelaskenta sekä asennusvalvonnan ja käyttöönoton tehtävät.

Jari Niskanen

Jari Niskanen

Vice President

Technology

+358 44 292 9872
etunimi.sukunimi@rejlers.fi

PALVELUTARJOAMA | MECHANICAL

Tarjoamme mm. seuraavanlaisia suunnittelupalveluita:

MEKANIIKKASUUNNITTELU

AJONEUVO- JA TYÖKONESUUNNITTELU

NOSTOAPUVÄLINESUUNNITTELU

TEKNINEN LASKENTA

TUOTANTOAPUVÄLINEIDEN SUUNNITTELU

KULJETINSUUNNITTELU

NOSTURISUUNNITTELU

PAPERIKONESUUNNITTELU

SÄILIÖSUUNNITTELU

OHUTLEVYSUUNNITTELU

VALUSUUNNITTELU

HYDRAULIIKKASUUNNITTELU

HOITOTASOSUUNNITTELU

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKASTELU

3D-TULOSTAMINEN

MEKANIIKKASUUNNITTELU

SELVITETÄÄN JA SUUNNITELLAAN

Tuotamme ylläpito- sekä uustuotesuunnittelun vaatimat mitoitukset, mallinnukset, tuotantopiirustukset ja muun tarvittavan dokumentaation. Vastaamme myös mekaniikkasuunnittelun projektinhoidosta ideoinnista asennusvalvontaan saakka.

Noudatamme alakohtaisia vaatimuksia sekä tunnemme ja taidamme suunnittelu- ja valmistustekniikat. Huolellinen asiakastarpeisiin tutustuminen, laadunhallinta ja aikatauluseuranta ovat meille tärkeässä asemassa jokaisessa asiakasprojektissamme.

Käyttämiämme suunnitteluohjelmistoja ovat mm. AutoCAD, Autodesk Inventor, Creo, NX ja SolidWorks.

 

AJONEUVO- JA TYÖKONESUUNNITTELU

EROTTUVAA OSAAMISTA

Työkoneiden, kuten traktoreiden ja nostureiden ohjaamot, ovat vuosien saatossa kehittyneet valtavasti. Ergonomiset näkökohdat, hallintalaitteiden sijoittelu, näkyvyys ulos, valaistus, äänieristys, lämmitys/ilmastointi, tärinänvaimennus ja vaativiin olosuhteisiin soveltuvien komponenttien valinta sekä huollettavuus ovat esimerkkejä asioista, joita suunnittelijamme ratkovat.

Erikoisosaamistamme ovat muovisten sekä teräksisten muoto-osien ja vaativien pintamallien teko. Esimerkiksi ohjaamosuunnittelua täydentää muoviosaaminen kojelaudan paneeleissa tai ulkopuolisten paneeleiden suunnittelu sekä A-pintojen mallinnus.

Staattisen lujuuslaskennan lisäksi suoritamme ohjaamoiden ROPS ja FOPS turvallisuuteen ja testaukseen tähtäävää simulointia.

 

 

NOSTOAPUVÄLINEIDEN SUUNNITTELU

TURVALLISTA NOSTAMISTA

Nosto- ja tuotantoapuvälineiden suunnittelussa tarjoamme asiakkaalle kaiken työhön vaadittavan yhdistämällä mekaniikkasuunnittelijoidemme, lujuuslaskijoidemme ja turvallisuusasiantuntijoidemme ammattitaidon.

Nostoapuvälineet ovat aina CE-merkittäviä tuotteita. Toteutamme kaikki nostoapuvälineisiin liittyvät palvelut ideoinnista ja suunnittelusta alkaen, tarvittaessa aina valmistamiseen ja CE-merkitsemiseen saakka. Riskienarvioinnin, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä lujuuslaskentaraportit ja muut asiakirjat toimitamme CE-merkinnän vaatimusten mukaisesti dokumentoituna.

Toteutamme myös vanhojen jo käytössä olevien välineiden CE-merkitsemiset ja modernisoinnit. Monissa tapauksissa voimme huomioida myös mahdolliset toiveet käytettävistä suunnitteluohjelmistoista.

TEKNINEN LASKENTA

LUJUUSLASKENTA JA VIRTAUSLASKENTA

Lujuuslaskenta (FEM) ja virtauslaskenta (CFD) ovat keinoja tarkasteltavan kohteen kestävyyden, toimivuuden ja käyttäytymisen määrittämiseen. Huolellisella laskennalla voidaan jo suunnitteluvaiheessa kiinnittää huomio mahdollisiin ongelmakohtiin välttyen myöhemmiltä korjauksilta.

Käytännönläheiset ja alan standardit perinpohjaisesti tuntevat asiantuntijamme etsivät parhaat ratkaisut vuosikymmenten kokemuksella ja tuhansien projektien hiomalla ammattitaidolla. Erikoisalaamme ovat paperikoneisiin, nostureihin, maanjäristyksiin, painelaitteisiin ja putkistoihin liittyvät laskennat.

 

 

 

PAINELAITELASKENTA

Mitoitamme, mallinnamme ja laskemme standardien mukaiset painelaitteet sekä putkistot. Toteutamme myös painelaitteidenne muutos- sekä uustuotesuunnitelmat ja tarvittavat raportoinnit hyväksyntöjä varten.

Liittyipä laskenta uuden tuotteen kehittämiseen tai vanhan jalostamiseen, olemme mukana tukemassa asiakkaamme tarvetta kehittää tuotteestaan entistä parempi. Huolehdimme niin suppeat tarkastelut kuin monimutkaisen kokonaisuuden vaatimat perusteelliset laskennat aina ammattitaidolla palvellen.

Käyttämiämme laskentaohjelmia ovat ANSYS, Femap, Finnsap, SolidWorks Simulation VVD ja OpenFOAM.

 

TUOTANNON APUVÄLINEIDEN SUUNNITTELU

KÄYTÄNNÖLLISTÄ MUKAVUUTTA

Suunnittelemme kokoonpanon ja asennuksen sekä valmistuksen ja huollon työvälineet.

Nykyvaatimuksien mukaisesti suunnitellut työvälineet ovat käytännöllisiä, miellyttäviä ja turvallisia käyttää. Oikein suunnitellut työvälineet lyhentävät työvaiheiden läpimenoaikaa ja lisäävät tuottavuutta.

Työvälineille laadimme vaaditut tekniset tiedostot sekä käyttöohjeet.

 

 

 

KULJETINSUUNNITTELU

MATERIAALIN SIIRTORATKAISUT

Hoidamme erityyppisten kuljettimien suunnittelutyöt mitoitustarpeiden mukaisesti. Valitsemme sopivimman kuljetintyypin huomioiden kustannustehokkuuden valmistuksesta käyttö- ja huoltokuluihin. Optimoimme runkorakenteet, mitoitamme liike- ja tuottonopeudet sekä voimansiirron.

Tunnemme ruuvi-, ketju-, kola-, rulla- ja hihnakuljettimien suunnitteluhaasteet. Tuotamme laskelmat sekä valmistus- ja asennuspiirustukset uusiin kuin myös uudistettaviin kuljetinratkaisuihin.

 

 

 

NOSTURISUUNNITTELU

KORKEATASOISTA NOSTURIOSAAMISTA

Osaamisemme käsittää laajan valikoiman erilaisia nostureita kattaen teollisuuden tarpeet järeistä hallinostureista satamien kontti- ja laivanrakennus nostureihin, ja aina ydinvoimaloiden erikoisnostureihin.

Suunnittelun sisältö kattaa asiakkaan tarpeet nosto-alueen layoutsuunnittelusta, lujuuslaskennan (FEM), mekaniikka ja koneistosuunnittelun, nosturiratojen ja palkistojen, kuljetuksen ja pystytyksen suunnitteluun saakka.

Nostureiden modernisaatiosuunnittelu sisältää kuormankorotusta, korjaussuunnittelua, sekä elinkaarilaskentaa. Osaamisalueeseemme kuuluvat mm. teollisuusnosturit, konttisatamat, laivatelakat sekä erikoisnosturit

PAPERIKONESUUNNITTELU

PAPERIKONE-EXPERTIT

Meillä on pitkä ja monipuolinen kokemus paperikoneiden jaosten ja laitteiden suunnittelusta. Lisäksi teemme paperikoneisiin hydrauliikka- ja pneumatiikkasuunnittelua. Asiakkainamme on sekä paperitehtaita että laitetoimittajia.

Toimitamme myös kokonaistoimituksia. Erikoisalaamme on päänviennit.

2D- ja 3D-suunnittelumme tuottaa laadukkaat valmistus-, asennus- ja asiakasdokumentit.

 

 

 

SÄILIÖSUUNNITTELU

MITTOJEN MUKAAN

Teemme säilöiden valmistuspiirustukset kaikissa kokoluokissa. Säiliöiden ja yhteiden suunnittelussa, materiaaleissa ja valmistuksessa huomioimme säilöttävän aineen ominaisuudet ja vaatimukset. Säiliön ja ympäristön vaatimukset huomioidaan standardien mukaisesti esimerkiksi maaperän, tuuliolosuhteiden sekä maanjäristysten varalta.

 

OHUTLEVYSUUNNITTELU

KUSTANNUSTEHOKASTA MUOTOILUA

Suunnittelemme monipuoliset ja vaativat teräksiset sekä alumiiniset ohutlevytuotteet asiakastarpeen mukaisesti.

Ohutlevytuotteiden suunnittelussa huomioimme käyttötarpeen lisäksi erityisesti ohutlevyteräksien materiaalivalinnat sekä valmistusmenetelmät ja liitostavat, mitkä poikkeavat muista mekaniikkasuunnittelussa totutuista osa-alueista.

Vastaamme asiakkaidemme ohutlevytuotteiden kustannustehokkaasta suunnittelusta ja valmistusprosessin valinnasta sekä toimittajien kilpailutuksesta.

VALUSUUNNITTELU

VAKUUTTAVIA VALUKAPPALEITA

Suunnittelemme valuosat asiakastarpeiden mukaisesti. Erikoisosaamistamme on rauta- ja teräsvalujen konsepti- ja toteutussuunnittelu.

Suunnittelun kohteena voi olla joko uusi tai jo käytössä oleva tuotekehitystä kaipaava valukappale. Myös hitsattu rakenne voidaan suunnitella valuosaksi. Vaativien ja korkeasti kuormitettujen valujen toteutussuunnittelu etenee aina yhteistyössä lujuuslaskennan ja valmistuksen kanssa valuprosessin ja koneistuksen näkökohdat huomioon ottaen.

Tuotantopiirustukset ja tarvittavat laatuvaatimusdokumentit laadimme viimeisimpien standardien mukaisesti.

 

 

HYDRAULIIKKASUUNNITTELU

HYDRAULIIKKAA MITTOJEN MUKAAN

Hoidamme ammattitaidolla ja joustavasti kaikenkokoiset hydrauliikkaan liittyvät projektit. Mitoitamme sekä laskemme työkoneiden ja -laitteiden hydrauliikkajärjestelmät asiakkaiden vaihtuviin tarpeisiin.

Energiatehokkaat ratkaisut ja oikein mitoitettu hydrauliikkajärjestelmä auttavat alentamaan koneen tai laitteen huolto- ja käyttökustannuksia.

Suunnittelussa huomioimme aina myös ajantasaiset standardit hydrauliikkajärjestelmän turvallisen käytön takaamiseksi.

HOITOTASOSUUNNITTELU

TASOKASTA SUUNNITTELUA

Hoitotasot ja –sillat, sekä kulkutiet ovat oleellinen osa kokonaisuutta esim. nostureissa, paperikoneissa, kuljettimissa, liikkuvissa koneissa ja laitteissa sekä ylipäätään tehdasympäristössä.

Eri käyttökohteisiin ja kohdemaihin tuleville hoitotasoille ja kulkuteille on omat standardinsa jotka ohjaavat ja määräävät suunnittelua. Meillä on laaja-alainen kokemus hoitotasojen suunnittelusta eri ympäristöihin ja pystymme myös lujuusmitoittamaan kantavat rakenteet laskentastandardien vaatimusten mukaisesti.

Toteutamme myös muutokset vanhoihin hoitotasoihin, jotta ne vastaavat tämän päivän vaatimuksia ja ovat turvallisia.

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKASTELU

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TARKASTELU

Teollisuudessa käytettävien koneiden ja laitteiden tulee olla turvallisia ja kuhunkin käyttötarkoitukseen asianmukaisia. Laitteiden tulee täyttää niiden valmistumishetkellä voimassa olleiden lakien ja direktiivien asettamat vaatimukset.

Suoritamme vaatimustenmukaisuuden tarkasteluja teollisuuden tuotantolaitoksissa käytössä oleville kohteille, kuten nosto- ja tuotannonapuvälineille, yksittäisille koneille ja laitteille sekä työskentelytasoille.

Tarkastamme olemassa olevan dokumentaationne ja listaamme mahdolliset puutteet, kuten:

 • Riskiarvio
 • Käyttöohje
 • Valmistuspiirustukset
 • Lujuuslaskentaraportti
 • Vaatimustemukaisuusvakuutukset
 • Materiaalitodistukset

 

Laadimme tarvittaessa puuttuvat riskien arvioinnit, dokumentit, laskelmat ja piirustukset.

U

Katselmoimme kohteenne paikan päällä, jolloin varmistamme toimintaperiaatteen, käytettävyyden, ergonomian ja toimintaympäristön.

Dokumentoinnin ja katselmoinnin perusteella laadimme tai päivitämme riskien arvioinnin.

i

Lopuksi laadimme selvityksen tarvittavista toimenpiteistä vaatimustenmukaisuuden saavuttamiseksi ja esitämme näkemyksemme tai tarjouksemme jatkotoimenpiteiden toteuttamisesta. Vaadittavia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi

 • Mekaanisten suojien lisäys
 • Rakennemuutokset
 • Työtapamuutokset ja ohjeistus
 • Ohjausjärjestelmämuutokset
 • Hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmän muutokset
 • Sähköjärjestelmien muutokset
 • Dokumentaation päivitys ja laadinta
 • ym.

3D-TULOSTAMINEN

RAKENTEEN OPTIMOINNILLA PARHAASEEN LOPPUTULOKSEEN

Ainetta lisäävä valmistus tarjoaa uusia mahdollisuuksia koneenrakennukseen. Monimutkaiset geometriset muodot, yksilölliset kappaleet, piensarjatuotanto, tiukat massa- tai tilavaatimukset ja kiireellinen aikataulu ovat tekijöitä, joiden seurauksena 3D-tulostaminen saattaa muodostua kannattavimmaksi valmistusmenetelmäksi.

Toteutamme kaikki metallimateriaalien 3D-tulostamiseen liittyvät toimeksiannot. Tarjoamme asiantuntemuksemme käyttöönne tarvittaessa hankkeenne ensimetreistä alkaen, jolloin mahdollisesti vasta selvitetään 3D-tulostuksen mahdollisuuksia ja kannattavuutta.

Palvelumme kattavat reunaehtojen selvittämisen, materiaalin valinnan, 3D-mallinnukset, lujuuslaskennat ja kilpailutuksen sekä muun vertailun perinteisiin valmistusmenetelmiin nähden. Yhteistyökumppaneidemme kanssa myös valmistamme lopullisen tuotteen käyttöönne.