Teollisuus

PLANT

TEHDAS- JA LAITOSSUUNNITTELU

TEHDAS- JA LAITOSSUUNNITTELU

Tehdas- ja laitossuunnittelussamme sataan ammattilaiseemme yhdistyvät huippuluokan osaaminen, asiakaspalvelu ja toimiva yhteistyö. Meillä on vahvaa suunnitteluosaamista useilta teollisuuden toimialoilta, kuten kemian-, paperi-, sellu- ja kaivosteollisuudesta sekä energiantuotannosta.

PLANT-palvelutarjoamamme sisältää layout-, putkisto-, rakennustehtävä-, teräsrakenne-, hoitotaso- ja säiliösuunnittelun sekä putkistojen jännitysanalyysit. Työmailla toimimme em. lisäksi asennusvalvonnan ja käyttöönoton tehtävissä.

Asiantuntijamme auttavat myös täysin uuden tuotantolaitoksen ensimmäisessä ideoinnissa tai nykyisen tuotantoteknologian modernisoinnissa.

Mikko Heikkilä

Mikko Heikkilä

Vice President

Engineering

+358 40 801 1384

PALVELUTARJOAMA | TEHDAS- JA LAITOSSUUNNITTELU

Tarjoamme mm. seuraavanlaisia suunnittelupalveluita:

Putkisto- ja layoutsuunnittelu

Teräsrakenne- ja säiliösuunnittelu

Laserskannaus

PUTKISTO- JA LAYOUTSUUNNITTELU

EDUSTAMME ALAN KÄRKIOSAAMISTA

Putkisto- ja layout-suunnittelussa osaamisemme perustuu käytännönläheiseen toimintaamme ja pitkään kokemukseemme projekteissa ja kunnossapitosuunnittelussa.

2D- tai 3D-suunnittelumme tuottaa putkistojen asennusdokumentaation, tarkentaa laitesijoitukset ja säiliöiden mittatiedot sekä antaa rakennustehtävä- ja kuormitustiedot rakennusta varten. Teemme myös tarvittavat putkistojen jännitysanalyysit.

Käyttämiämme suunnitteluohjelmistoja ovat mm.
AutoCAD, AutoCAD Plant 3D, PDMS ja E3D.

 

 

 

TERÄSRAKENNE- JA SÄILIÖSUUNNITTELU

LÄHTÖKOHTANA TURVALLISUUS

Hoitotasorakenteiden ja laitteiden nostokiskojen suunnittelussa huomioimme erityisesti henkilöturvallisuuden. Tärkeä osa turvallisuutta on rakenteiden lujuuden tarkastelu.

Suunnittelemme myös mm. putkisillat, säiliöt ja laitteiden teräsalustat. Käytämme teräsrakennesuunnittelussa 2D- ja 3D-suunnitteluojelmistoja, mm. AutoCAD, SolidWorks, PDMS ja E3D.

 

 

 

LASERSKANNAUS

RISKITTÖMÄMPIÄ PROJEKTEJA LASERKEILAUKSEN AVULLA

Laserskannaus eli laserkeilaus mahdollistaa tehokkaan ja nopean lähtötietojen hankinnan. Projektit lähtevät sujuvasti liikkeelle, kun aikaa vievät lähtötilanteen selvittely- ja mallinnusvaiheet voidaan jättää pois.

Laserkeilauksella kohteesta saadaan mittatarkka pistepilviaineisto eikä tarkistusmittauskäyntejä kohteeseen tarvitse tehdä. Yhden pisteen laserkeilaus kestää vain noin viisi minuuttia, joten kohteen tiedot ovat todella nopeasti käytettävissä.

Suunnittelutyö voidaan toteuttaa suoraan laserkeilauksella saatuun pistepilviaineistoon, mutta siitä on muodostettavissa myös visuaalisempi digitaalinen 3D-malli. Laserkeilauksen myötä suunnittelu on riskittömämpää ja myös mahdolliset toteutusvaiheen haasteet ovat havaittavissa jo ennen asennustöiden aloitusta.

Laserkeilaus sopii erinomaisesti mm. teollisuus-, energia- ja vesikäsittelylaitoksille, satamille, toimisto-, liike- ja asuinrakennuksille, tunneleille ja maanalaisille tiloille, rakennustyömaille ja monimutkaisille rakenteille.

Laserkeilauksen yhteydessä asiakkaamme saa kohteesta pistepilviaineiston lisäksi 360-valokuvat. 360 asteen valokuvia voidaan edelleen hyödyntää Rejlersin Accelerated Operations 360-kuvamallipalvelussa, johon voit tutustua tarkemmin Digital alta