TEOLLISUUS / KESTÄVÄ KEHITYS

BIODIVERSITEETTI

BIODIVERSITEETTI

Tarjoamme kokonaisvaltaisia biodiversiteettikonsultointipalveluita, joiden avulla organisaatiot voivat tunnistaa ja lieventää toimintansa vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen. Asiantuntijatiimillämme on laaja kokemus biologisen monimuotoisuuden säilyttämisestä, elinympäristöjen ennallistamisesta ja sidosryhmien sitoutumisesta, ja voimme auttaa asiakkaita kehittämään räätälöityjä strategioita biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi ja parantamiseksi.

Arvioimme yhdessä asiakkaiden kanssa heidän nykyistä toimintaansa ja tunnistamme mahdollisuuksia parantaa ympäröivää luonnon monimuotoisuutta.

Olemme sitoutuneet auttamaan asiakkaitamme suojelemaan ja parantamaan luonnon monimuotoisuutta sekä luomaan positiivisia ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia.

Violetta Massala

Violetta Massala

Engineer

Kestävä kehitys

+358 40 801 1565
etunimi.sukunimi@rejlers.fi

Biodiversiteettiarvioinnit

Elinympäristön ennallistaminen

Suojelusuunnittelu

Sidosryhmien sitoutuminen

BIODIVERSITEETTIARVIOINNIT

Autamme asiakkaitamme arvioimaan toimintansa ja toimitusketjujensa biodiversiteettivaikutuksia sekä tunnistamaan suojeluarvoltaan korkeat alueet. Asiantuntijamme voivat tehdä biodiversiteettikartoituksia, kartoittaa ekologisia verkostoja ja laatia luonnon monimuotoisuuden toimintasuunnitelmia.

 

 

 

ELINYMPÄRISTÖN ENNALLISTAMINEN

Autamme asiakkaita palauttamaan huonontuneita tai vahingoittuneita elinympäristöjä keskittyen biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen parantamiseen. Tiimimme voi tarjota asiantuntemusta elinympäristöjen ennallistamistekniikoista, alkuperäiskasvien valinnasta ja ekologisesta seurannasta.

 

 

 

 

SUOJELUSUUNNITTELU

Työskentelemme asiakkaiden kanssa kehittääksemme suojelusuunnitelmia, jotka suojelevat ja parantavat biologista monimuotoisuutta ja edistävät kestäviä maankäyttökäytäntöjä. Asiantuntijamme voivat antaa ohjeita suojelun suunnittelukehyksistä, sidosryhmien sitoutumisesta ja mukautuvasta hallinnasta.

SIDOSRYHMIEN SITOUTUMINEN

 

Työskentelemme asiakkaiden kanssa osallistuaksemme sidosryhmien kanssa biodiversiteettikysymyksiin ja rakentaaksemme kumppanuuksia, jotka edistävät biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä. Asiantuntijamme voivat antaa ohjeita sidosryhmien sitouttamisstrategioista, yhteisön kehittämisestä ja yritysten sosiaalisesta vastuusta.