TEOLLISUUS / YMPÄRISTÖ

YMPÄRISTÖLUPA JA YVA

YMPÄRISTÖLUPA JA YVA

Ympäristöluvan hankkiminen vaatii huolellista dokumentaation laadintaa ja yhteydenpitoa viranomaisten kanssa. Rejlersin asiantuntijat avustavat luvitusprosessin eri vaiheissa sekä uuden luvan laatimisessa että nykyisen luvan päivittämisessä.

Pauliina Kauppila

Pauliina Kauppila

Business Unit Manager

HSEQ

+358405576491
etunimi.sukunimi@rejlers.fi

Ympäristölupa

Ympäristövaikutusten arviointi YVA

YMPÄRISTÖLUPA

Ympäristölupa on tarpeellinen hankkeelle, joka voi aiheuttaa ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Ympäristönsuojelulain mukaan tietyiltä toiminnoilta vaaditaan aina ympäristölupa, mutta lupaviranomainen voi myös tapauskohtaisesti edellyttää sitä muualtakin toiminnalta. Hankkeesta riippuen lupaprosessi voi kestää pitkäänkin, joten on suositeltavaa aloittaa prosessi hyvissä ajoin.

Rejlers toimii asiakkaidensa asiantuntijoina dokumentaation laadinnassa sekä lupahakemusten tekemisessä ja yhteydenpidossa viranomaisten kanssa. Asiantuntijoillamme on kokemusta viranomaisviestinnästä ja -yhteistyöstä luvituksen eri vaiheissa sekä sähköisestä lupapalvelusta. Autamme tarpeen mukaan niin uuden ympäristöluvan laatimisessa kuin nykyisen luvan päivittämisessä. Luvan lisäksi toteutamme myös ympäristölupaan ja lupahakemukseen liittyvät tarvittavat dokumentit kuten esimerkiksi perustilaselvityksen ja tarkkailusuunnitelman sekä vertaamme tarvittaessa olemassa olevaa lupaa alati päivittyviin alakohtaisiin BAT-päätelmiin.

Katso myös osaamisemme ympäristöjohtamisesta ja prosessiturvallisuudesta.

 

 

 

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI (YVA)

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä eli YVA-menettelyssä tuotetaan tietoa hankkeen vaikutuksista sen ympäristöön ja edistetään hankkeen eri osapuolten osallistumista. YVA-menettely toteutetaan hankkeen suunnitteluvaiheessa, jolloin hankkeen toteutukseen voidaan tehokkaasti vaikuttaa. 

Toimimme Rejlersillä YVA-menettelyssä asiantuntijan roolissa ja autamme viemään menettelyn alusta loppuun hyvässä yhteistyössä viranomaisen ja muiden asianosaisten kanssa. Osana ympäristövaikutusten arviointia toteutamme hankkeen laajuuden ja vaikutusten perusteella erilaisia selvityksiä alueen nykytilasta ja mallinnuksia toiminnan vaikutuksista ympäristöön. Katso tarjoamamme selvitykset ja mallinnukset täältä. 

YVA-menettely on mahdollista toteuttaa myös kaavoituksen kanssa yhteismenettelynä. Tällöin menettelyissä tarvittavat eri selvitykset toteutetaan yhdellä kertaa täyttämään sekä kaavan että YVA:n tarpeet. Saavutettavissa olevat hyödyt palvelevat niin asiakasta kuin ympäristöäkin. Katso myös kaavoittamisen palvelumme täältä.