Vetytaloudella kestävämpään elinympäristöön – Rejlers mukana vetyklusterissa edistämässä vetytalouteen siirtymistä

syys 17, 2021 | Uutinen

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat yksi Rejlersin suunnittelutyön peruslähtökohdista. Kun kansallinen vetyklusteri perustettiin tammikuun alussa, näki Rejlers mahdollisuuden päästä mukaan vaikuttamaan hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamiseen maailmanlaajuisesti. Nyt Rejlers on mukana yli 30 vetytalouden kehittämisen kannalta merkittävän yrityksen joukossa.

Yritysvetoisen vetyklusterin tavoitteena on edistää vetytalouden kehittymistä Suomessa sekä luoda uutta liiketoimintaa vetytalouteen, synnyttäen vientiä ja uusia työpaikkoja Suomeen. Rejlersin kestävän kehityksen tuotepäällikkö Suvi Veräjänkorva kokee tärkeänä vetytalouden edistämisen, toimivan yhteiskunnan luomiseksi.

Rejlers Finland liittyi vetyklusteriin kesäkuussa 2021. Ennen liittymistä olimme Rejlersillä jo tehneet erilaisia vetytalouteen liittyviä esiselvityksiä ja muita hankkeita. Koimme, että on tärkeää olla mukana edistämässä vetytalouden kehittymistä, joka osaltaan tukee meidän omia kestävän kehityksen tavoitteita sekä toisaalta voimme olla auttamassa meidän asiakkaita saavuttamaan omat tavoitteensa, sanoo Suvi Veräjänkorva, Rejlersin teollisuustoimialalta.

Yritysten ja teollisuusjärjestöjen verkostona vetyklusteri edistää ja helpottaa yritysten välistä tiedon jakamista ja yhteistyötä kohti ilmastoneutraaliutta sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti.

Näen, että vetyklusteri mahdollistaa uudenlaisen yhteistyön ja verkostojen kehittymisen Suomessa sekä laajemmin ulkomailla. Suomen lisäksi Rejlersillä on toimistoja Arabiemiraateissa, Ruotsissa ja Norjassa, joten voimme tarjota suunnittelupalveluja sekä auttaa vientihankkeissa myös paikallisesti. 

AVAIMET TOIMIVAAN YHTEISKUNTAAN

Päästöttömän sähkön avulla valmistettu vety on avain hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Puhdas vety ja päästötön sähkö tulevat olemaan merkittävässä roolissa teollisuuden ja liikenteen energiatransitiossa.

Tunnemme turvallisen suunnittelun, kun käsittelemme vetyä ja muita vaarallisia nesteitä. Meillä on laaja valikoima palveluja esisuunnittelusta aina toteutuksen suunnitteluun, hankintoihin, projektinhallintaan, käyttöönottoon, koulutukseen ja dokumentointiin, Veräjänkorva sanoo.

Rejlersin monipuolinen osaaminen saman katon alla mahdollistaa innovoinnin ja kokonaisratkaisujen optimoinnin koko tuotantoketju huomioiden.

Meillä on laaja-alainen suunnittelu- ja projektiosaaminen teollisuuden, energian, infran ja rakentamisen alueilla, muun muassa uusiutuvan sähkön tuotantoa ja siirtoa, vedyn kehitystä ja jalostusta, logistiikkaa ja kuljetusta sekä projektipalveluja, Veräjänkorva luettelee.

Luonnollisesti olemme myös valmiita kehittämään uusia ratkaisuja, jotka palvelevat juuri asiakkaan tarpeita.

Puhdas vety ja päästötön sähkö tulevat olemaan merkittävässä roolissa teollisuuden ja liikenteen energiatransitiossa. Teollisuuden päästöjä vähennetään muun muassa korvaamalla fossiiliset polttoaineet puhtailla energialähteillä alan omassa sähkön- ja lämmöntuotannossa sekä prosessien sähköistämisen kautta.

Toimiva yhteiskunta perustuu luotettaviin yhteyksiin ja turvallisiin energian toimitusketjuihin. Meille on tärkeää olla mukana vauhdittamassa vetytalouden ja yritysten kilpailukyvyn kehittymistä edistämällä yhteistyöllä investointeja ja vetytalouden kehittymisen kannalta suotuisaa toimintaympäristöä, Veräjänkorva painottaa.

– On tärkeää olla mukana edistämässä vetytalouden kehittymistä, joka osaltaan tukee meidän omia kestävän kehityksen tavoitteita sekä toisaalta voimme olla auttamassa meidän asiakkaita saavuttamaan omat tavoitteensa, sanoo Suvi Veräjänkorva, Rejlersin kestävän kehityksen tuotepäällikkö.

 

***

Lisää aiheesta:

https://h2cluster.fi/

https://h2cluster.fi/wp-content/uploads/2021/09/H2Cluster-Whitepaper-09-2021.pdf

https://www.rejlers.fi/Uutiset/rejlers-suunnitteli-vihrean-vedyn-tuotantokonseptin/

https://www.prizz.fi/ajankohtaista/uutiset/meri-pori-on-mainio-paikka-vihrean-vedyn-ja-metaanin-tuotantoon.html

https://www.prizz.fi/media/energiaratkaisut/energiaratkaisut-materiaalit/final-report_rev2.pdf

Suvi Veräjänkorva

Suvi Veräjänkorva

Sustainability Product Manager

Process

+358 539 7566
etunimi.sukunimi@rejlers.fi